Yapılan yeni araştırmalar, sigara içmenin beynin çok önemli bölümlerinde incelmeye neden olduğunu göstermiştir (Şubat 13, 2015 HealthDay News). Yapılan çalışmalar, 500 den fazla geçmişte sigara içen ve hiç sigara içmeyen kadın ve erkek üzerinde yapılmıştır. Araştırmaların yapıldığı yaş ortalaması 75’tir. Beyin ile ilgili görüntüler aktif sigara içenler ve geçmişte sigara içenlerin kortekslerinin, hiç sigara içmeyenlerden daha ince olduğunu göstermiştir. Hepimiz korteksin hafıza, dil kullanımı ve algılamalarda ne derece önemli olduğunu biliyoruz.
Yapılan araştırmalar göstermiştir ki sigara içmeyi bırakmak, kısmi olarak korteksin kalınlığında onarılmaya katkıda bulunmuştur. Buna rağmen, bu proses oldukça yavaş olduğu gibi sigaranın içildiği uzun zaman aralığına bağlı olarak tam olarak tamamlanamamaktadır. Eskiden çok fazla sigara tüketen ve 25 yıldır sigara kullanmayan kişilerin, hala hiç sigara içmeyenlere göre daha ince kortekslerinin olduğu belirlenmiştir. Elbette korteks, yaşa bağlı olarak incelmektedir. Fakat sigara içenlerde bu incelme prosesi çok daha hızlı olmaktadır. İnce korteks, zihni düşüş ile doğrudan alakalıdır.
İlgili çalışma 10 Şubat Journal Molecular Psychiatry’de yayınlanmıştır. Sigara içenler mutlaka beyin kortekslerinin çok hızla inceldiği durumundan haberdar edilmelidir. Eminim ki hiç kimse, sigara içmekten ötürü bilişsel fonksiyonlarında azalma riski ile karşı karşıya kalarak önce kendisine ve elbette sevdiklerine acı çektirmek istemez. Kortikal incelme, sigarayı bıraktıktan yıllar sonra bile, kalıcı şekilde kalabilmektedir (Dr. Sherif Karama, psikiatri bölümünde yardımcı profesör). Yukarda ki şekilde, Sarı ve portakal rengi olan bölgeler, korteksde incelmenin olduğu bölümleri göstermektedir. Uzun süre sigara kullananların daha fazla korteks bölümü incelmeye uğramaktadır. Kortikal incelme sadece ufak çapta bellek ve denge problemleri ile sınırlı değildir. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki vücuttaki pek çok işlevsizlikle doğrudan bağlantısı vardır. “Psychopathy” (şiddetli antisosyal davranışların gösterilmesi, fonksiyonel anlamda bilişsel bağlantıların azalması), “Alzheimer” hastalığı ve şizofrenin bazı türlerinin oluşmasına neden olmaktadır. Beyin eksildikçe, nöronların daha önce bulundukları bölgeler kurumakta, toplamdan çıkarılmakta ve bu durumda organ fonksiyonlarında bozulmalara neden olmaktadır.

Diğer taraftan, yapılan araştırmalar, sigara içmek ile nerdeyse tüm önemli nörolojikal bozuklukların bağlantılı olduğunu göstermiştir. Parkinson ve Alzheimer’in Sigara içmek ile olan bağlantısı 2000 yılında bulundu. 2010 yılında tekrar bu durum doğrulandı. Pek çok araştırmacının ortak olduğu görüş, henüz buna ne şekilde neden olduğu sisli gibi görünsede, sigara içenlerin ruh sağlığı ile ilgili problemlere daha eğilimli olduğudur. Bunun bir nedeni, sigara içenlerin antisosyal davranışlara zaten meyilli olmaları olabilir. Örneğin, dürtülere aşırı bağlılık, dürtülere göre hareket etmek, düşüncesizlik sigara içenlerde bir anda ortaya çıkabilmektedir. Karama ve çalışma arkadaşlarının rapor ettiği bilgiye göre, kişinin sigara içtiği zamana bağlı olarak kortikal onarım, bir kaç haftadan, teorik olarak 140 yıldan fazla sürebilmektedir. Bu derece zararları ortada olan sigara için kendiniz ve sevdikleriniz adına hadi yeni bir başlangıç yapın hayatınızda. Siz sigaradan çok daha güçlüsünüz. Sigarayı alt edebilirsiniz. Kendinize inanmanız bunu başarmanız için yeterli.

11 Temmuz 2016 Asiye Yiğit
Kaynaklar:
http://www.webmd.com/smoking-cessation/news/20150213/smoking-linked-to-damage-in-thebrain-researchers-find
http://www.medicaldaily.com/smoking-thins-brains-cortex-causing-long-term-damage-memory-andlanguage-321664
http://ajp.psychiatryonline.org/doi/abs/10.1176/appi.ajp.2012.11111627

Paylaş :