Merhaba;

Bu yazımda “Oracle Cloud@Customer” üzerinde konuşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Oracle, “public” bulut ortamında IaaS, PaaS ve SaaS hizmetlerini sağlamaktadır. IaaS hizmetiyle, hesaplama gücü, depolama birimi, network bileşenlerini alırken, “PaaS” ile veritabanı, uygulama geliştirme, analitik gibi servisleri alabiliyorsunuz. SaaS ile de ERP, HR gibi yazılım hizmetlerini kullanabiliyorsunuz. Şekil 1., Oracle’ın sunduğu IaaS, PaaS ve SaaS hizmetlerinin özet içeriğini göstermektedir.

Şekil 1. Oracle bulut çözümleri

Firmalar neden bulut ortamına geçmeyi istiyor sorusuna cevap olarak şunları söyeleybiliriz. Yeni uygulamalarını daha hızlı hayata geçirme ihtiyacı, iş ihtiyaçlarını daha esnek ve çevik şekilde ölçeklendirebilme, daha tahmin edilebilir IT bütçeleri oluşturabilme. Fakat ne yazık ki her firma “public” bulut ortamını bazı nedenlerden dolayı kullanamıyor. Bazı limitasyonlar, firmaların “public” bulut ortamındaki hizmetleri almasının önüne geçiyor. Genel olarak bu limitasyonlar, firmanın uymak zorunda olduğu regülasyonlar, firmaya özel güvenlik kuralları, firmaların misyon-kritik uygulamalarını kontrol altında tutma isteği, bulut ortamından hizmet alırken gecikme yaşama endişeleri olarak sayılabilir. Şekil 2.’de, bu limitasyonları görsel olarak görebiliriz.

Şekil 2. “Public” bulut kullanımını kısıtlayan engeller

İşte bu noktada Oracle, müşterilerine “Cloud@Customer” olanağını sunuyor. Bu teknoloji sayesinde, firmalar, Oracle “public” bulutun sağladığı avantajları, kendi “firewall”unun arkasında, kendi veri merkezlerinde kullanabiliyor. Firmalar veri merkezlerinde, bu teknolijiyle, “Oracle Cloud@Customer, Exadata Cloud@Customer, Big Data Cloud@Customer” hizmetlerini kullanabiliyor. Basit bir abonelik modeli var. Kullandığınız kadar ödüyorsunuz. Uçtan uca tüm çözümü tek bir üretici firma sağlıyor. Bu teknoloji aslında, bulut dünyasında yeni bir kategori. Donanım ve yazılımın sahibi Oracle. Bu platformu, uzaktan Oracle yönetiyor. Bir “private” bulut değil. Neden değil? Çünkü, “private” bulut yapısında, firmalar kendileri donanım, üzerinde çalıştıracakları bulut yazılımını satın alır, yapıyı uçtan uca firmanın kendisi kurar ve yönetir. Şekil 3. “Cloud@Customer” ın neden bir “private” bulut olmadığını görsel olarak gösteriyor. Aslında, bu teknoloji ile yapılan şey, Oracle “public” bulut yapısından bir parça alıyoruz ve getirip kendi veri merkezimize, FW’muzun arkasına yerleştiriyoruz. Oracle “Public” bulut ile %100 uyumlu bir yapı kurmuş oluyoruz. Oracle “public” bulutun sağladığı tüm avantajları kendi veri merkezimizde kullanabiliyoruz. Aslında bu teknoloji, bir nevi, Oracle “public” buluta adım atmanın ilk adımı olarakta düşünülebilir. Oracle “public” bulut esnekleğini kendi veri merkezimizde deneyimleyebiliyoruz, %100 uyumluluktan dolayı ihtiyaç halinde limitasyonların bizi sınırlamadığı durumlarda, Oracle “public” buluta genişleyebiliyoruz.

Şekil 3. Oracle Cloud@Customer, bir “private” bulut değil.

Bu teknolojinin bize faydaları nedir? Bulut çevikliğini kendi veri merkezimizde yapılandırabiliyoruz. Oracle “public” bulut ortamındaki tüm inovasyonları kendi veri merkezimizde kullanabiliyoruz. Regülasyon ile ilgili gereklilikleri sağlamış oluyoruz. Kendi ortamımızda yapıyı kurguladığımız için herhangi bir performans problemini en aza indirgemiş oluyoruz. Oracle “public” bulut ile aynı teknolojiyi kullandığımız için gerektiğinde iş yüklerini çok kolay iki bulut yapısı arasında taşıyabiliyoruz. Bu yapıda Oracle ve Oracle olmayan iş yüklerini çalıştırabiliyorsunuz.

Şimdi birazda bu teknolojinin yapı taşlarından bahsedelim. Yapıdaki ilk inşa bloğu, “Control Plane” dediğimiz bileşendir. Siz bu bileşen sayesinde, “public” bulut deneyimini kendi veri merkezinizde yaşayabiliyorsunuz. “Control Plane” nin üzerine üç bileşen daha ekliyoruz: “compute”, “block storage”, “object storage”. Bu şekilde baz, IaaS platformunuzu oluşturduktan sonra, opsiyonel olarak Oracle PaaS için abonelik alabilirsiniz. Veritabanı bulut servisi, Java bulut servisi, SOA bulut servisi gibi pek çok PaaS hizmetini kullanabilirsiniz. Elbette bu çözümün yanına “Exadata Cloud@Customer” da ekleyebilirsiniz. Şekil 4. bu yapının bileşenlerini anlaşılır şekilde görselleştirmiş.

Şekil 4. Cloud@Customer inşa blokları

“Cloud@Customer” ın mimari yapısına biraz değinmekte fayda var. Şekil 5. üzerinden bu yapıyı aktarmaya çalışacağım.

Şekil 5. “Cloud@Customer” mimarisi

Şekildeki en alt katman, sunulan donanımı adresliyor:”compute”, “block storage”, “object storage”, “Ethernet network”. Bu kısmın hemen üstünde “Oracle Compute”, yapının sunduğunu söylediğimiz IaaS hizmeti. Şekil 5. Üzerinde, “Oracle Compute” ün hemen solunda, “Oracle Platform Service Manager” görüyoruz. Bu bir yazılım ve PaaS’ın çalışmasını sağlıyor. Sağda, “Oracle Cloud Storage” görüyoruz. İki çeşit depolama birimi kullanılabiliyor: “Block” ve “Object”. Sağda, “Oracle Cloud Shared Services” görüyoruz. Bu kısım, “Control Plane” nin bir parçası. Bu bileşen, bulut portal, bulut UI, bulut hesaplarının yönetimini, kullanılan bulut servislerinin ölçümünü, kullanmaya hakkımız olan hizmetleri yönetmemize olanak sağlıyor. Bu sayede platform uzaktan yönetilebiliyor. En tepede gördüğünüz açık mavi alanda, müşteriye “Cloud@Customer” olarak sunulanları gösteriyor. Yani müşteri neyi görebiliyoruzu ve haliyle neyi tüketebiliyoruzu gösteriyor. Kırmızı kısım, platformu yöneten mühendis arkadaşları resmediyor.

Sunulan yapı tamamen “open API & API catalog-based” tabanlı bir platformdur. Günümüzde popüler olan herhangi bir “development framework” ile kullanabilirsiniz. Herhangi bir otomasyon aracını kullanabilirsiniz. Yani illaki UI’yi kaynaklarınızı yönetmek için kullanmak zorunda değilsiniz. Şekil 6. yapabileceklerimizi daha net açıklıyor.

Şekil 6. “Open API & API Catalog”

Gelelim, sahip olduğumuz bu platform donanımsal olarak nasıl yönetilecek kısmını cevaplamaya. Şekil 7.’den gördüğünüz gibi, sadece donanıma erişebilir. Platform üzerinde oluşturduğumuz IaaS, PaaS kaynaklarımıza, VM’lerimize Oracle Cloud Operasyonun erişim izni yoktur. Bu kısım tamamen bizlerin kontrolünde ve erişimindedir. Şekil üzerindeki, “OASG” olarak geçen minik donanım remsine dikkat edelim. Bu donanım üzerinden platformun yönetimi yapılmaktadır.

Şekil 7. Platforma erişim

Özet olarak, “Cloud@Customer” ile bizler, Oracle “public” ortamıyla sunulan teknolojiyi kendi veri merkezimizin içine alabiliyoruz, kendi network, FW kurallarımızla erişimleri yapılandırabiliyoruz. Oracle “public” bulut ile %100 uyumlu olduğu için gerektiğinde iş yüklerimizi iki bulut arasında kaydırabiliyoruz. Bulut avantajlarından faydalanırken, regülasyonlarımıza, güvenlik kurallarımıza uymuş oluyoruz. Her 3-4 yılda bir donanım güncellemesi, satın alması yapmak zorunda kalmıyoruz. Daha tahmin edilebilir bir IT bütçesi oluşturabiliyoruz.

Gantek olarak, buluta geçiş sürecinizde uçtan uca size destek olabiliriz. Veri tabanlarınızın, uygulamalarınızın migrasyonunu yapabilir, süreç tamamlandıktan sonra İşletim sistemlerinize, veri tabanlarınıza, uygulamalarınıza destek sunabiliriz. Oracle operasyon ekibi ile aranızda bir köprü olabilir, süreçlerin daha kısa zamanda daha etkin ve kaliteli şekilde yönetilmesini sağlayabiliriz.

Asiye Yiğit – 24 Mart 2018