Merhaba;
Bugün size Hitachi’nin “Hitachi Content Intelligence” ürününden bahsetmek istiyorum. Yazımda bu ürün için HCI kısaltmasını kullanacağım.

HCI ürünü ile ne yapabiliriz? Elimizdeki verimizi, firmamıza katkı sağlayacak bilgiye dönüştürebiliriz. Verimizi yeni bir kavrayış ile, yeni bir bakış açısıyla değerlendirerek firmamıza katkı sağlayacak bilgiye dönüştürebiliriz. Verinin kalitesini ve farkedilebilirliğini arttırarak firmamızın karşılaşabileceği riskleri hafifletebiliriz.

Günümüzde, firmalar için veriler artan bir ivmeyle önem kazanmaktadır. Organizasyonumuza, 7×24, büyük bir hızla gelen bir veriden bahsediyoruz aslında. Firmalar için en büyük zorluklar, büyük bir hızda devamlı gelen bu veriyi nasıl fikir üretmek için kullanabilecekleri ve kendileri için nasıl katma değerli bir çıktıya dönüştürebilecekleridir. Şöyle bir şey olsa acaba firmamız için nasıl olurdu? İçsel veya dışsal tüm organizasyonel veriyi toplayabilsek, sınıflayabilsek, kategorilere ayırabilsek ve fikir üreten çalışanlarımızının kullanımına sunabilsek? Elimizdeki veriyi, müşterilerimizin eğilimlerini belirleyebilmek, firmamız için yeni fırsatları ortaya çıkarabilmek, akıllı kararlar almak için kullanabildiğimizi hayal edelim. Böyle bir yapının firmamız için ne derece fayda sağlayabileceği açıktır. Düşünsenize verinizin karanlık bir hal alması yerine, geleceğimizi şekillendirmek için kullanılabildiğini?

Firmaların, organizasyonların verinin anlamlı, aksiyon alınabilir sonuçlara dönüştürülebilmesi için karşılarına çıkan zorlukları adreslemeleri gerekir. Yani, organizasyonlar gerçek ve değerli bilgiyi, gittikçe büyüyen veri kaynaklarından (silolar dahil) araştırabilmeli, keşfedebilmelidir. Mevcut verilerinin kendileri için ne anlam ifade ettiğini hızlıca kavrayabilmelidirler. HCI, organizasyonların verilerini, değerli ticari bilgiye dönüştürmelerine olanak sağlar. HCI’yı farklı bir söylemle, veriyi merkezi bir hub şeklinde sunulabilecek şekilde toplayarak, üzerinde araştırma ve keşiflerin yapılarak aksiyona dönüştürülebilir ticari algının/anlayışın oluşturulmasını sağlayan bir çözüm olarak da ifade edebiliriz.

HCI, bulut üzerinde, veri merkezinizde, HDS veya farklı 3.partiler üzerinde, içsel veya dışsal tüm verilerinizi çıkartmanızı (“extract”), sınıflamanızı, zenginleştirmenizi ve kategorize etmenizi sağlar. Bu yaklaşım, ihtiyaç duyulan bilgiyi elde etmek veya zaten mevcut bilgiyi yeniden oluşturmanız için harcadığınız zamanı dramatik olarak azaltır.

HCI’in şunları sağladığını söylemek mümkün.

Verinin araştırılması, keşfedilmesi,
Farklı veri lokasyonları ve veri türlerinden bağımsız olarak tüm verinize merkezi olarak hızlıca ulaşılması,
Verinin katma değerli bilgiye dönüştürülmesi,
Hassas veriye granüler seviyede erişim kontrollerinin yapılabilmesi, güvenli sistem entegrasyonlarının sağlanması,
Doğru kişinin, doğru zamanda, doğru veriye erişiminin sağlanması
Kişiselleştirme ve “self-service” özelliklerinin sağlanması

HCI, zengin içerikli, ölçeklenebilir ve genişleyebilir bir çözümdür. “open-core” mimarisine sahiptir. İhtiyaç duyduğunuz servislerle, uygulamalarla kolayca entegre edilebilir bir üründür.

HCI nasıl çalışıyor? HCI, “HCP”, “HCP Anywhere”, “Hitachi Data Ingestor” (bu ürünleri sonraki yazılarımda tek tek anlatacağım) ve “cloud” veri kaynaklarına bağlanabilme ve indeksleme yeteneğine sahiptir. Veri kaynaklarına bağlandıktan sonra, çoklu iş akış süreçlerini destekler. Verinizi işlemek için, koşullu olarak veri analitiklerini, “extraction”, dönüşüm, zenginleştirme aşamalarını verinize uygulayabilirsiniz. Veri işleme süreçleri tamamlandıktan sonra, sonuçları, erişimlerini kontrol edebileceğiniz çoklu lokasyonlarda tutabilirsiniz. Bu sayede sadece yetkili kişilerin veriye ulaşımını garantilemiş olursunuz. HCI, hedef odaklı bir arabirim sunmaktadır. Arabirim sayesinde, içerik analitiği, dönüşüm, özelleştirme yapabilirsiniz. Örneğin, IT yöneticileri, “administrative console” ile çözümü monitör edebilir, konfigürasyonu sağlayabilir, çözümün mevcut IT servislerine entegrasyonunu yapabilir. İçerik yöneticileri, veri mimarları, “workflow designer” ı kullanarak, veri kaynaklarına bağlantıyı sağlayabilir, içeriği çıkarmak (extraction”), katıştırmak için dizayn yapabilir. Çıkan sonuçların ne şekilde nerede depolanacağını tanımlayabilir. Son kullanıcılar, “search & discovery” arabirimine erişebilir. Bu uygulama, kişiselleştirilmiş sonuçlarla etkileşimi sağlar.

Mimari olarak nasıl faydalar sağlar? Esnek konuşlandırma opsiyonları vardır: bare metal, sadece yazılımsal veya bulut ortamı. “open-core clustered” mimarisinden dolayı, yüksek ölçeklenebilirdir. Dinamik “Cluster”, 10,000+ “instance” a kadar olan büyüklüğü destekler. Güvenli bir çözümdür. Mevcut dizin servislerinizle entegrasyonu sağlayabilirsiniz. LDAP, Microsoft Active Directory, OpenLDAP, 389 dizin sunucularını destekler. Sonuçları, grup veya kullanıcı bazında görülebilir şekilde özelleştirebilirsiniz. Döküman seviyesinde güvenlik kontrolleri sağlayabilirsiniz. Rol tabanlı erişim kurallarını uygulayabilirsiniz. Fiziksel, sanal veya hosted yapılarda konuşlandırabilirsiniz. HCI, “cluster” bir yapıdır. Bu sayede coğrafik olarak genişletilebilir ve işlenen verinin önemine göre hatalar tolere edilecek şekilde yapılandırılabilir. Özelleştirilmiş veri bağlantıları oluşturulabilir, çalıştığınız veriye özel dönüşüm ve zenginleştirme aşamaları tanımlayabilirsiniz . HCI, “software developer kit” sağlar. “RESTful application programming interface” sayesinde özelleştirilmiş bağlantı ve safhalar (“stages”) oluşturabilir, çözümü mevcut organizasyonel araçlarla/uygulamalarla entegre edebilir ve yeni uygulamalar oluşturabilirsiniz.

Özet olarak, verinin işe yaramaz karanlık bir veri olmasının önüne geçebileceğiniz, veriyi konumlandırabileceğiniz, yönetebileceğiniz ve verinizden akıllı kararlar çıkarabileceğiniz bir çözüm olarak HCI’yı düşünebiliriz. HCI, verinizden, firmanıza katma değer sağlayan hızlı aksiyona dönüştürülebilir, anlamlı bilgiler elde etmenize imkan sağlar. Ne kadar verinizin olduğunu, nerelerde konumlandığını iyi biliyor musunuz? Veri, kontrolümüzün dışında hızla büyümekte. Verinizden, size katma değer sağlayan hızlı bir şekilde aksiyona dönüştürülebilir anlamlı bilgi çıkarabiliyor musunuz? Veriler, çok farklı türlerde organizasyonunuza sıradışı bir hızla girmekte. Bu veriyi anlamlı hale getirebilmek, kendinize fayda sağlayacak çıktılar üretebilmek yaşadığınız en büyük zorluklardan birisi. Ek olarak bu zorlukları aşabilmeniz, rekabet için yapmanız gereken olmazlarınızdan da birisi. HCI, bu zorluğu çözmeniz için size sunulan enterprise bir üründür. HCI ile endüstri spesifik pek çok sorunu çözebilirsiniz. Görünen oki, HCI, “government”, “regulatory compliance”, “legal firms”, “financial services”, “healthcare ve Insurance”, “retail”, “telecommunications”, “accounting services”, “publishing ve media” gibi pek çok farklı sektörde kendine yer edinecektir.

Asiye Yiğit – 08 Haziran 2017

Kaynaklar:

HCI white papers, HCI Datasheets