Merhaba;

IBM’in, Red Hat’in gözde ürünleri CloudForms ve Red Hat Ansible Automation’ı, IBM’in “MultiCloud Management – MCM” çözümünün içine eklemesi sonrası, MCM hakkında bir yazı yazmam gerektiğini düşündüm. Bugün bu konuda size bilgi aktarıyor olacağım.

Çoklu bulut ortamı yönetmek için IBM’in “CloudPak” ürünü Red Hat OpenShift üzerinde çalışmaktadır. “CloudPak” ürününü, kendi veri merkezinizde çalışan ortamlarınız da dahil bulut ortamında çalışan ortamlarınızı da yönetebileceğiniz uçtan uca bir çözüm seti olarak düşünebiliriz. İşletmeler bu ürünle birlikte, çöklu bulut ortam yönetimi, olay yönetimi, uygulama yönetimi, altyapı yönetimi gibi yetenekler kazanmaktadırlar, Şekil 1.

No alt text provided for this image

Şekil 1. MCM’in kullanım alanları.

Bu çözümle, içerilen akıllı veri analizi ve tahminleme yöntemleri sayesinde, doğuştan gelen regülasyon yönetim becerileri ile operasyonel verimlilik artırılmaktadır. Şekil 2.’de, “CloudPak” çözümünün kurulum akışını görebilirsiniz. Kendi veri merkezinizde, IBM bulut yapısı üzerinde ve/veya diğer bulut sağlayıcılar üzerinde oluşturduğunuz OCP ortamına IBM “CloudPak” ürününü kurabilirsiniz. Ardından, opsiyonel modülleri yükleyebilirsiniz. Red Hat CloudForms ve Red Hat Ansible Tower yükleyebileceğimiz iki önemli modül olarak bizlere sunulmaktadır.

No alt text provided for this image

Şekil 2. IBM CloudPak ürününün kurulum akışı.

Red Hat OpenShift Container Platform için 16 core CPU ve 32GB Memory’e sahip “compute” veya “worker” node’lara ihtiyaç vardır. Ölçeklendirme, giriş (“entry”), standart ve “enterprise” seviyelerinde yapılabilmektedir. Bir “vCPU”, “Kubernates compute unit” e eşdeğerdir. “Kubernates” terminolojisinde, bir CPU, bulut sağlayıcılar için 1 vCPU/Core’a eşdeğerken, “bare-metal” intel sunucular için 1 “hyperthread” e eşdeğerdir. “Enterprise” ölçeklendirmede, OpenShift 4.2 sürümü için, OpenShift’in kendi kurulumu için 3 “master node” ve 8 veya daha fazla “worker node” yeterli olacaktır. “Cloud Pak” kurulumu için, 3 “Cloud Pak master nodes”, 2 “Cloud Pak management nodes” ve 2 “Cloud Pak proxy nodes” gerekmektedir. Şekil 3.’de IBM “Cloud Pak” MCM için OpenShift ölçeklendirilmesi görülmektedir.

No alt text provided for this image

Şekil 3. “Cloud Pak” MCM için OpenShift ölçeklendirilmesi

MCM, uygulamaları yönetmek için onları, Kubernates içinde özelleştirilmiş kaynak tanımlamaları olarak ifade eder. Kaynakların bu şekilde tanımlanması sayesinde, MCM’in yönettiği “cluster”lar içinde, kaynakları kurulumu, silme ve güncelleme işlemleri kolaylıkla yapılabilir. Değişiklikler, MCM Klusterlet aracılığıyla hedef “cluster”a uygulanır. Oluşturacağınız kanal kaynakları (“channel resources”) sayesinde, dağıtımını yapacağınız kaynakların lokasyonunu tanımlayabilirsiniz. Dağıtımını yapacağınız kaynaklar, Helm deposu, Kubarnates ad alanı, nesne veya Git depose olabilir. MCM’de “PlacementRules” dediğimiz önemli bir kavram mevcut. “PlacementRules”u kaynaklarımızın nereye dağıtılacağını belirlemek için tanımlarız. “Subscription” kaynağı ise hangi kaynakların nereye dağıtılacağını belirlemek için, “PlacementRules” ve kanal kaynaklarının birleştirilmesiyle tanımlanır.  Bu işlem, kanal tarafından tanımlanan dağıtılabilir (“Deployable”) belirli bir kaynağı veya mevcut bir “PlacementRules”u referans göstererek yapılabilir. Bu bileşenleri sonraki yazılarımda daha anlaşılır şekilde açıklamaya çalışacağım. Şimdilik bu tanımların yeterli olduğunu düşünüyorum.

IBM müşterilerine 6 farklı “Cloud Pak” sunmaktadır:

Cloud Pak for Applications

Cloud Pak for Data

Cloud Pak for Integration

Cloud Pak for Automation

Cloud Pak for Security

Cloud Pak for Multicloud Management (Benim bu yazımda üzerinde durduğum ürün.)

Şekil 4.’de gördüğümüz gibi, “CloudPak”ler altyapı olarak Red Hat OpenShift ve Red Hat Enterprise Linux üzerinde konumlanırken, AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, on-prem, IBM Public Cloud ortamlarında çalışabilmekte ve “CloudPak”in üzerinde IoT, AI, Analytics, Blockchain ve Quantum gibi ileri teknolojileri desteklemektedir.

No alt text provided for this image

Şekil 4. Tüm stak yapısı.

MCM’in mevcut özelliklerine ek olarak, MCM, yönetilen uygulamaların performansını ve erişebilirliğini monitor edebileceğiniz monitor modülü, “cluster” güvenliği, operasyonel verimlilik ve uygun servis seviyelerini sağlayabilmek için “Terraform ve Service Automation” modülü, altyapıyı kontrol etmek ve yönetmek için CloudForms ve otomasyon amaçlı yazdığınız görevleri çalıştırmak için Ansible Tower içerir.

İkinci bölümde, MCM GUI’si üzerinden neler yapabileceğimizi anlatıyor olacağım.

4 Nisan 2020 – Asiye Yiğit

Yaralandığım Kaynaklar:

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSFC4F_1.2.0/install/requirements.html

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSFC4F_1.2.0/install/hardware_reqs.html

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSFC4F_1.2.0/mcm/applications/deployment_app.html

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSFC4F_1.2.0/mcm/applications/app_resources.html

https://cloud.ibm.com/docs/cloud-pak-multicloud-management?topic=cloud-pak-multicloud-management-getting-started