Sigara, dünya genelinde milyonlarca insanın yaşamını doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen bir tehlikedir. Bu zarar, sağlık sorunlarından çevresel etkilere, hatta sosyo-ekonomik sorunlara kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır.

1. Sağlıksal Zararları:

Solunum Yolu Hastalıkları: Sigara içerisinde bulunan binlerce kimyasal madde solunum yollarını tahrip eder. Akciğer kanseri, KOAH (kronik obstrüktif akciğer hastalığı) ve astım gibi hastalıkların ana nedenidir.

Kardiyovasküler Sorunlar: Nikotin, kan basıncını yükselterek kalbe ekstra yük bindirir. Bu da kalp krizi, felç ve damar hastalıklarının riskini artırır.

Kanser: Sigara, sadece akciğer kanserine değil, aynı zamanda ağız, gırtlak, pankreas, böbrek ve mide kanseri gibi birçok farklı kanser türüne de neden olabilir.

2. Çevresel Zararları:

Hava Kirliliği: Sigara dumanı, hava kirliliğine neden olan zararlı partikülleri içerir. Aynı zamanda iç mekan hava kirliliğinin ana nedenlerinden biridir.

Atık: Dünya genelinde her yıl trilyonlarca sigara izmariti atılır. Bu izmaritler biyolojik olarak parçalanmadığı için çevreye zarar verir ve toprakta uzun süre kalabilir.

Orman Yangınları: Sigara izmaritlerinin dikkatsizce atılması, orman yangınlarına neden olabilir.

3. Toplumsal Zararları:

Ekonomik Yük: Sigaranın neden olduğu sağlık sorunları, sağlık sistemi üzerinde ekstra maliyetlere yol açar. Ayrıca, birçok kişi sigara nedeniyle çalışamaz hale gelir.

Pasif İçicilik: Sigara içmeyen bireyler bile, sigara içilen bir ortamda bulunduklarında pasif içicilikten etkilenebilirler. Bu da onların sağlık risklerini artırır.

Toplumsal Kutuplaşma: Sigara içenlerle içmeyenler arasında sosyal gerilimler ve ayrımlar oluşabilir.

Sigara içen insanlarla konuştuğumda birçoğu, “Zaten hepimiz bir gün ölmeyecek miyiz?” ya da “Allah’ın dediği olur.” gibi ifadelerle riskli davranışlarını normalleştirmeye çalışıyor. Ancak bu argümanlar, yaşamın kıymetini ve bireyin kendi hayatı üzerindeki sorumluluğunu göz ardı etmiyor mu sizce?

Yaşamın Kıymeti: Evet, her canlı bir gün ölecektir; fakat bu, yaşamın kıymetsiz olduğu ya da sağlıklı bir yaşamın önemsiz olduğu anlamına gelmez. Ölüm kaçınılmazdır, ancak yaşamın kalitesi bizim elimizdedir. Sigara içmek, yaşam süremizi kısaltmanın ötesinde, yaşam kalitemizi de ciddi şekilde düşürür. Hastalıklar, solunum zorlukları ve diğer sağlık sorunları, bireyin günlük yaşamını olumsuz etkileyebilir.

Kendi Hayatımız Üzerindeki Sorumluluk: “Allah’ın dediği olur” ifadesi, kaderci bir yaklaşımı temsil eder. Ancak dini açıdan bakıldığında bile, kendi sağlığımız ve yaşamımız üzerinde bir sorumluluğumuz olduğu vurgulanır. Kendi hayatımıza zarar veren eylemleri sergileyerek bu sorumluluğu ihmal etmek, Yaratıcının verdiği bu kıymetli armağanı hor görmek anlamına gelmez mi?

Diğerlerine Olan Etkimiz: Sigara içmek sadece içen kişiye zarar vermez; çevresindeki insanlara da zarar verir. Pasif içicilik, özellikle çocuklar için ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Ayrıca sevdiklerimizi, sigara nedeniyle yaşayabileceğimiz sağlık sorunlarıyla endişelendirmek, onlara karşı da sorumluluklarımızı ihmal etmek anlamına gelir.

Sonuç olarak, evet, ölüm kaçınılmazdır, ancak bu, bize verilen yaşamı en iyi şekilde yaşama ve kendi sağlığımız için en iyisini yapma sorumluluğumuzun olmadığı anlamına gelmez. Sağlığımıza zarar veren alışkanlıkları savunmak yerine, bu kıymetli armağanın kıymetini bilmeli ve ona en iyi şekilde sahip çıkmalıyız.

Sigaranın, bizi biz yapan en önemli organımıza neler yaptığına bir bakalım mı?

Her bir nefeste, sigaranın içerdiği 7.000’den fazla kimyasalın bir kısmı doğrudan beyin hücrelerinize ulaşır. Bu kimyasalların birçoğu toksiktir ve beyin fonksiyonlarınıza zarar verir. Bu kimyasallardan biri nikotindir. Nikotin, beyinde sadece birkaç saniye içinde dopamin salgılanmasını tetikler. Dopamin, ‘ödül’ hormonu olarak bilinir ve bizi mutlu hissettirir. Ancak bu etki kısa sürelidir ve vücut hızla nikotin seviyelerinin düşmesini algılar. Bu, kişinin daha fazla sigara içme isteğine neden olur ve böylece bağımlılık döngüsü başlar.

Araştırmalar, sigara içmenin beyindeki gri madde yoğunluğunu azalttığını gösteriyor. Gri madde, düşünme, hafıza ve kas hareketleri gibi birçok önemli işlevi kontrol eder.

Sigara içenlerde, Alzheimer hastalığına yakalanma riski daha yüksektir. Ayrıca, sigara içmek beyindeki kan akışını azaltabilir, bu da inme riskini artırabilir.

Beyin, kimliğimizi, anılarımızı, sevdiklerimize olan duygularımızı ve hayattaki tüm deneyimlerimizi şekillendiren organdır. Sigara içmek, bu kıymetli organa zarar vererek, yaşam kalitemizi, hafızamızı ve bizi ‘biz’ yapan şeyleri tehlikeye atar.

Sigara içmek, sadece ciğerlere değil, aynı zamanda hayatımızın merkezi olan beyinimize de zarar verir. Beynimizin sağlığına değer veriyorsak, bu zararlı alışkanlığa ‘hayır’ demenin zamanı gelmedi mi?

Neden özellikle beyin üzerindeki etkilerine vurgu yapmak istiyorum? Beynimizi en azından kaçınabileceğimiz zararlardan korumazsak nelerle mücadele etmek zorunda kalabileceğimizi birlikte analiz edelim.

Beyin, bireylerin kimliğini oluşturan, duygularını, düşüncelerini ve hayattaki tüm deneyimlerini şekillendiren kritik bir organdır. Ancak bu organ, sigara gibi zararlı maddelerle karşı karşıya kaldığında, tüm potansiyelini ortaya koyamaz.

Genç beyinler, öğrenme ve adaptasyon konusunda son derece esnektirler. Bu esneklik, yeni bilgileri öğrenme, yaratıcı düşünce geliştirme ve problem çözme yetenekleriyle doğrudan ilişkilidir. Ancak sigara, bu genç beyinlerin doğal gelişimini ve işlevselliğini baltalayarak onları zayıflatır.

Gençler, toplumun ve dünyanın geleceğini şekillendirecek olan bireylerdir. Beyinleri, teknolojiyi, sanatı, bilimi ve sosyal yenilikleri ilerletecek, çözümler üretecek ve yeni fikirler ortaya koyacak kapasiteye sahiptir. Eğer bu beyinler, sigaranın zararlı etkileri altında kalarak tam potansiyellerini gerçekleştiremezlerse, bu, sadece birey için değil, tüm toplum için bir kayıptır.

Sigaranın beyin üzerindeki etkileri göz önüne alındığında, gençler arasındaki yaygınlığı düşündürücüdür. Eğer genç beyinler bu zehirli maddenin etkisi altında kalırsa, yaratıcılıkta, yenilikçilikte ve toplumsal gelişimde bir gerileme yaşanabilir. Bu, toplumsal, ekonomik ve kültürel olarak daha pasif, daha az üretken ve daha az yenilikçi bir geleceğe işaret edebilir.

Dolayısıyla, sigara, sadece bireysel bir seçim değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluktur. Genç neslin sağlığını, zekâsını ve potansiyelini korumak, daha aydınlık, üretken ve yenilikçi bir geleceği garanti altına almak için hepimizin görevidir.

No alt text provided for this image
Dall.E 2 tarafından görselleştirildi.

Şimdi gelelim daha derin bir konuyu irdelemeye. Tarih boyunca, erkekler için güç, karizma ve çekicilik sembolü olarak sigara ön plana çıkarıldı. Sinema kahramanları, rock yıldızları, hatta bazı spor ikonları; sigara içerek ‘cool’ ve çekici olduklarını gösteren imgelerle tanıtıldılar. Ancak gerçek bu imajların çok ötesinde.

Sigaranın, cinsel sağlık üzerindeki zararlı etkileri bilimsel araştırmalarla defalarca kanıtlanmıştır. Nikotin ve diğer toksik maddeler, kan damarlarını daraltarak kan akışını azaltır. Bu durum, erkeklerde sertleşme sorunlarına neden olabilir. Yani, sigara içmek cinsel performansı düşüren bir faktördür, artıran değil.

Sigara içmenin cilt sağlığına zararları da vardır. Daha solgun bir cilt, erken yaşlanma belirtileri ve dişlerde sararma gibi olumsuz etkiler, sigaranın fiziksel çekiciliğe zarar verdiğinin göstergesidir.

Daha sayalım mı?

Sigara içmek, stres, anksiyete ve depresyon riskini artırabilir. Bu durum, kişinin genel yaşam kalitesini ve psikolojik sağlığını olumsuz etkileyerek, içsel bir karizma ve özgüven oluşturmasını zorlaştırabilir.

Aslında sigara içmenin ‘cool’ bir davranış olmadığı, sadece bir bağımlılık olduğunu unutmamalıyız. Gerçek karizma, bağımlılıkların esiri olmamakta, özgürlükte ve kontrolde yatar.

Erkeklik, cinsel güç veya çekicilik; dışsal bir imajın ya da bir maddenin tüketilmesinin sonucu değil, kişisel özellikler, karakter ve sağlıklı yaşam tercihleri ile belirlenir. Sigara, erkekliğin ya da çekiciliğin bir göstergesi değil, sağlık ve yaşam kalitesini tehdit eden bir alışkanlıktır.

No alt text provided for this image
Dall.E 2 tarafından görselleştirildi.

Medya, maalesef, yıllar boyunca bize belirli bir imaj sunarak, bu imajın neyin ‘doğru’ ya da ‘çekici’ olduğuna dair bir fikir oluşturmuştur. Bu, kadınların sigara içen erkekleri daha çekici veya daha ‘erkeksi’ görmelerine neden olan bir algının kaynağıdır. Ancak gerçekte bu sadece toplumsal bir inşadır.

Çoğu kadın için, bir erkeğin sağlığı ve yaşam kalitesi, onun fiziksel görünümünden ya da medya tarafından dayatılan stereotiplerden çok daha çekici ve önemlidir. Sağlıklı bir yaşam biçimi, sigaradan uzak durma alışkanlığı, bir erkeğin kendine ne kadar değer verdiğinin ve uzun vadede sağlıklı bir yaşam sürdürme kapasitesinin bir göstergesidir.

Bağımlılıkların ötesine geçmek, gerçek bir kararlılık, irade gücü ve öz-bilinç gerektirir. Sigara içmeyen bir erkeğin bu özellikleri taşıdığını söylemek, onu bağımsız ve kararlı bir birey olarak gösterir. Bu, birçok kadın için çekicilikte önemli bir faktördür.

Günümüzde, daha bilinçli, sağlık odaklı ve sürdürülebilir bir yaşam biçimi benimseyen bireylerin sayısı artmaktadır. Bu, kadınların da sigara içen erkekler hakkında olumlu bir algıya sahip olmadığını gösteriyor. Aslında birçok kadın, sigara içen bir erkeği değil, sağlığına dikkat eden ve bağımlılıklardan uzak duran bir erkeği tercih ediyor.

Kadınların çoğu için, gerçek çekicilik bir erkeğin karakterinde, sağlıklı yaşam tercihlerinde ve bağımlılıklardan uzak durma kararlılığında yatar. Medyanın dayattığı stereotiplerin ötesine geçerek, gerçek değerlerin ne olduğunu anlamamız gerekir.

Bu gerçekleri dikkate aldığımızda, kadınların sigara içen erkekler hakkındaki algısının değişmekte olduğunu ve erkekteki gerçek çekiciliği sağlığa verdikleri önemde ve kararlılıkta aradığını vurgulamaktadır.

Sigaradan bireyleri caydırmak için neler yapabiliriz? Aşağıda bazı önerileri görüşünüze sunuyorum.

Bilinçlendirme Kampanyaları: Sigaranın sağlığa zararları hakkında bilinçlendirme kampanyaları düzenlemek, özellikle gençler arasında sigara içme oranını azaltabilir. Görsel içerikler, gerçek hayat hikayeleri ve uzman görüşleri içeren kampanyalar oldukça etkili olabilir.

Eğitim Programları: Okullarda sigaranın zararlarına dair eğitim programlarının düzenlenmesi, gençlerin bu kötü alışkanlığı kazanmalarını engelleyebilir.

Yasal Düzenlemeler: Sigara paketlerindeki uyarıların büyütülmesi, sigaranın reklamının yasaklanması ve sigaranın satışının kısıtlanması gibi yasal düzenlemeler, tüketimi azaltabilir.

Yüksek Vergilendirme: Sigara üzerindeki vergilerin artırılması, bireylerin sigara almasını zorlaştırarak tüketimi azaltabilir.

Yardım Hattı ve Destek Grupları: Sigarayı bırakmak isteyenler için yardım hatları ve destek grupları oluşturulması, bırakma sürecini kolaylaştırabilir.

Nikotin Yerine Geçen Ürünler: Nikotin sakızı veya bantları gibi nikotin yerine geçen ürünler, sigarayı bırakma sürecini destekleyebilir.

Doktor ve Sağlık Uzmanları: Sağlık uzmanları, bireylerin sigarayı bırakmaları için onlara özelleştirilmiş stratejiler ve yönergeler sunabilir.

Sigarasız Alanların Artırılması: Kamu alanlarında, restoranlarda ve diğer mekanlarda sigara içme yasağının genişletilmesi, pasif içiciliği azaltmanın yanı sıra, sigara içenlerin bu alışkanlığından vazgeçmeleri için de bir motivasyon olabilir.

Sosyal Medya Kampanyaları: Sosyal medyada viral hale gelebilecek etkileyici içerikler ve kampanyalarla, gençlerin dikkatini çekmek ve onları bilinçlendirmek mümkündür.

Kişisel Hikayeler: Sigaranın hayatlarını nasıl olumsuz etkilediğine dair gerçek hikayeleri paylaşan bireyler, diğerlerine sigarayı bırakma ya da hiç başlamama konusunda ilham verebilir.

Sigarayı bırakma sürecinin zor olduğunun farkındayım, ancak doğru destek ve bilgi ile bireylerin bu alışkanlıktan vazgeçebileceklerine inananlardanım. Önemli olan, sigaranın zararları konusunda sürekli bilinçlendirme yaparak toplumun bu konuda daha duyarlı hale gelmesini sağlamaktır diye düşünüyorum.

Özet olarak, sigara, her nefes alışında bedene zehir bırakan acımasız bir silahtır. Yalnızca bireysel sağlığımızı değil, çevremizdeki sevdiklerimizi de tehdit eder. Yüzlerce zehirli maddeyi akciğerlerimize çekerken, aynı zamanda gençliğimizi, enerjimizi ve en değerli anılarımızı da çalar. Her bir sigara, yaşam süremizden değerli zamanı alır ve bizi hastalıklarla, acıyla ve erken ölümle karşı karşıya bırakır. Geleceği daha sağlıklı, daha uzun ve daha kaliteli yaşamak istiyorsak, bugün sigarayı bırakma kararı almalıyız. Unutmayalım ki; her nefes, hayattır ve her bir nefesi en iyi şekilde yaşamayı hak ediyoruz.

No alt text provided for this image
Dall.E 2 tarafından görselleştirildi.

Sarav Asiye Yiğit – 20 Ağustos 2023