Oracle Bulut Çözümü

(“Oracle Cloud Platform & Solution”)

 

Oracle Cloud, endüstride yaygın kullanılan ve müşteri ihtiyaçlarına içinde barındırdığı entegrasyon imkanlarıyla tam olarak cevap verebilen “public” bir buluttur. SaaS (“Software as a service”), DaaS (“Data as a service”), PaaS (“Platform as a servise”) ve IaaS (“Infrastructure as a service”) servislerini sunduğu gibi kendi veri merkezlerinizde de Oracle bulut servislerini konumlandırabilirsiniz. Oracle bulut çözümü, organizasyonların yenilikleri takip edebilmesine ve elbette yeniliklere imza atmasına, sahip olduğu özellikler ile çevik bir şekilde iş ihtiyaçlarını karşılamaya dönük IT’deki gerekli dönüşümü IT karmaşıklığını maliyetleri azaltarak yapmasına olanak sağlar.

İstatistiksel verilere göre, enterprise’ların %80’i public bulut ortamını kullanmaktadır. Bulut çözümü sadace maliyetlerin azaltılması, çeviklik gibi faydalar sağlamaz aynı zamanda iş pratiklerinde kayda değer bir dönüşümü ve bu dönüşümün sonucu olarak IT’nin yeniden şekillenmesini, yapılanmasını da beraberinde getirir. Bunun ötesinde, bulut çözümleri, çözüm sayısı ve kullanım alanları arttıkça organizasyonların rekabet etme şekillerinin, yöntemlerinin de değişmesine neden olmaktadır.

Bulut teknolojileri geleceğin IT’sini şekillendirmeye başlamasına rağmen, bazı organizasyonlar hala geçmişte kalmakta ve ilk nesil çözümleri kullanmaya devam ettikleri için bulut yapısını olması gerektiği verimlilikte kullanamamaktadır. Bu tarz yapılar enterprise seviyede ki bilgi paylaşımlarını yapamamakta, verinin public, private ve hybrid bulutlar arasında gerekli hızda transfer edilmesini sağlayamamaktadır. Bu durumda hızla değişen IT dünyasında geride kalmalarına neden olmaktadır.

Bulut teknolojileri henüz gelişirken, Oracle bu teknolojiye çok büyük yatırımlar yaptı. Geliştirdiği enterprise seviyede ki bulut yapısına yeni nesil bulut çözümü olarak bakmak gerekiyor. Müşteriler, Oracle bulut çözümlerine yatırım yaptıkları zaman, esnek bulut altyapısı sunan birleşik (“unified”) bir ortam üzerinde çalışmış olacaklardır. Bu çözüm ihtiyaç duyulan satndartları sağlamakla birlikte, tüm iş uygulamaları, ihtiyaçları için de geniş bir portföy sunmaktadır. Oracle bulut çözümü, bulut teknolojisi kümesinin (“stack”) tüm katmanları için çözüm bileşenlerine sahip olduğu gibi uygulamalarınızı ve iş yüklerinizi bulut ve on-premises ortamları arasında hızlı ve kolayca hareket ettirebilmenize de imkan sağlar.

Maliyetlerin azaltılması, güvenliğin artırılması, yönetim kolaylığı, iş akışlarının oluşturulması ve entegrasyon kolaylıkları gibi faydalarını sayabileceğimiz çok katmanlı bir görüş açısına sahip Oracle bulut çözümünde her servis kategorisi için genel olarak aşağıdaki bölümlemeleri ve tanımlamaları yapabiliriz.

SaaS (“Software as a service”) çözümü ile müşterilete tam bir portföy sunabilmektedir. İş süreçlerini enterprise yapı içerisinde birbirine bağlayan modern bulut uygulamalarını sağlayabilmektedir. Bu çözüm ile süreçlerinizi kendinize göre özelleştirebileceğiniz gibi, birbiriyle bağlantılı ve güvenli iş ihtiyaçlarınızın tamamını karşılayan bir yapı sağlamış olacaksınız.

DaaS (“Data as a service”) müşteri verilerini toplamanıza, analiz etmenize ve bütünleşik bir platform üzerinde tüketici verilerini aktif bir şekilde kullanmanıza olanak sağlar. DaaS sayesinde müşterilerinizi anlayabileceğiniz çok katmanlı bir veri kümesine sahip olursunuz. Böylece, müşterilerinizi daha iyi tanıyabilir, neler yaptıklarını daha iyi analiz edebilir, nereye doğru evrildiklerini daha net ve doğru şekilde görebilir ve nelere yatırım yapacaklarını çok daha doğru öngörebilirsiniz.

PaaS (“Platform as a service”) endüstride #1 veritabanı (Oracle Database) ve yine #1 uygulama sunucusunu (Oracle WebLogic Server) müşterilere sağlamaktadır. Oracle bulut PaaS, organizasyonların işlerini verimli kılacak yenilikler keşfetmelerine ve bu keşifler sonucu iş yapış şekillerinde verimlilik adına dönüşüm yapabilmelerine olanak sağlar.

IaaS (“Infrastructure as a service”) çok geniş kapsamlı altyapı servisleri sunar. IaaS, organizasyonların herhangi bir iş yükünü bulut ortamında çalıştırmalarına imkan sağlar. Daha iyisi, özellikle bulut ortamı için elverişli şekle getirilmiş tamamen birbiriyle entegre güvenli bir yapı sağlamaktadır.

İlk nesil bulut ortamları, bulut müşterilerinden çok bulut sağlayıcılara daha çok odaklanmıştı. Organizasyonları, iş akışlarından uygulamalarına kadar herşeyi servis sağlayıcı ortamlarına göre adapte etmeye zorlamaktaydı. Oracle, en iyi bulut çözümünün bulut müşterilerinin ihtiyaçlarına göre geliştirilmiş olması gerektiğinin farkındadır. Bulut müşterileri için bu ihtiyaçlar, altyapıdan geliştirme ortamlarına kadar sağlanmalıdır. Uygulama geliştiriciler hızlı bir şekilde organizasyonlarının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uygulamalarını değiştirebilmektedirler. IT profesyonelleri kendi koşullarına göre yazılımları düzenleyebilmekte, güncellemeleri yapabilmekte, ortamı kendi ihtiyaçlarına göre uyarlayabilmekte, kurgulayabilmektedirler. Kullanıcılar konfigüre edilebilen dashboard’lar, raporlar ve iş akışlarıyla süreçlerini çok daha iyi takip edebilmektedirler ve bu sayede verimliliklerini daha net ölçerek kendilerini geliştirebilmektedirler.

Bulutun her katmanında sağlanan bu entegrasyon ile bağlantısız veriler, ayrık süreçler, işi verimsiz kılan süreçlerde ki eksik bilgiler artık tarihe karışıyor diyebiliriz. Kişileri, süreçleri, bilgiyi entegre edilmiş uygulama, platform ve altyapı servisleriyle birbiriyle bağlantılı şekilde yapılandırabilir bütünleşik güvenlik modeli (“unified security model”) ve analitik araçlarıyla organizasyonunuzun geleceğe doğru kararlı adımlarla yol almasını sağlayabilirsiniz. Oracle bulut çözümüyle, uygulama geliştiriciler ve IT personelleri süreçlerin, verinin ve iş yüklerinin bulut ortamı ve on-premise arasında bir butona basma kolaylığında hareket edebileceğini görecektir.

Dünyaya yayılan 19 veri merkezi, bulut güvenliğinden sorumlu uzman kadrolarla ve yapının 7×24 olarak monitör edilmesi ile verinizin her zaman güvende olduğunu garanti edebiliyoruz. Güvenli veri izolasyonu ve bütünleşik erişim yöntemleriyle, Gantek Teknoloji ve Oracle’ın desteğiyle, public bulut ortamınız Oracle ise Gantek’in desteği ile güçlendirilmiş ise huzurlu bir uyku uyuyabilirsiniz.

Bulut dendiği zaman genellikle bir şeylerin dışarda bir yerlerde olması akla geliyor. Fakat bulut yapısını dışarda değilde içerde sağladığınızı düşünün. Yani ihtiyaç duyduğunuz hız, çeviklik, esneklik, ve kullanım kolaylığını kendi veri merkezinizde oluşturduğunuzu hayal edin hem de Oracle public bulut ile aynı özelliklere ve fonksiyonlara sahip olacak şekilde.

Gartner raporlarına göre public bulut servisleri dünya genelinde hızla büyümektedir. Bununla birlikte pek çok organizasyon kendi iş yüklerini yine kendi FW’larının arkasında kendi veri merkezlerinde çalıştırmak istemektedir. Bu şekilde sağlamaları gereken veri regülasyonlarına ait zorunlulukları da yerine getirebilmektedirler. Bulutun sağladığı çevikliği, otomasyonu, genişleyebilirliği, taşınabilirliği on-premises olarak kendi kontrolleri altında sağlayabilmektedirler. Oracle’ın “Oracle Cloud at customer” olarak adlandırdığı bir hizmeti mevcuttur. Bu hizmet ile Oracle public bulut üzerinde kullanılan aynı donanımı, yazılımı ve operasyonel servisleri müşterilerin veri merkezlerinde sağlamayı hedeflemektedir. Aslında şunu diyebiliriz, müşteri Oracle bulut ortamını artık istediği yerde çalıştırabilir. Oracle’ın yeni bulut makinesi (“Oracle Cloud Machine”) IaaS ve PaaS servislerini müşteri
ortamında kullanabilmeyi olanaklı kılmaktadır. Iaas ile hesaplama gücü (“compute”), depolama birimi (“storage”) ve network yapısı sağlanırken PaaS ile Oracle Java bulut servisleri, Orcale entegrasyon bulut servisleri, Oracle Database Cloud servisleri ve daha pek çok şey sağlanmaktadır. Aynı şekilde Gantek’in de desteğiyle bu yapıya geçişiniz çok kolay olacağı gibi sürekliliği de garanti altında olacaktır.

Elbette müşterilerin ortamlarında çalışan herşeyin Oracle olmasını bekleyemeyiz. Bu nedenle bu sistem üzerinde oracle olmayan iş yüklerini de çalıştırmak mümkündür. “Oracle Application Container” servisi sayesinde, uygulama geliştiriciler Node.js, Ruby on Rails, Tomcat gibi açık kaynak framework’leri uygulama geliştirmek ve uygulamalarını çalıştırmak için Oracle bulut makinesi üzerinde kullanabilir. Aynı şekilde müşteriler DevOps model sayesinde, reçeteleri (“recipes”) ve en iyi örnekleri (“best practices”) açık kaynak iş yüklerini oracle bulut makinesinde çalıştırmak için de kullanabilir olacaklardır. Oracle bulut makinesiyle ilgili detaylı yazımı https://www.linkedin.com/pulse/oracle-private-cloud-appliance-pca-asiye-yigit?trk=mp-author-card Adresinden okuyabilirsiniz.

Oracle Cloud Platform stratejisini aşağıda olan şekil kapsam ile birlikte özetlemektedir. Bu strateji, önde gelen veritabanı ve orta katman teknolojilerine dünyanın her yerinden internet ile ulaşabilmenize imkan sağlamaktadır.

oracle-cloud-1

Bulut IaaS ile ilgili biraz daha detaya girmek istiyorum. Aşağıda olan şekil bulut IaaS’den ne anlamamız gerektiğini çok iyi ifade ediyor. Bulut IaaS size hesaplama gücü, proses, depolama birimi ve network bileşenlerini sağlamaktadır. Yukarda da bahsettiğim gibi strateji, müşterilerin uygulamalarında bir değişiklik yapmadan iş yüklerini bulut ortamında veya on-premise olarak çalıştırabilmelerini sağlamaktır. Elbette bu strateji oracle veya oracle olmayan iş yüklerini olabilecek en performansı şekilde bu yapı üzerinde çalıştırabilmeyi de kapsar. Gantek ilgili geçişlerde müşterilere profesyonel destek sağlayacaktır.

oracle-cloud-2

Oracle Cloud Platform (“PaaS”) adı altında data yönetimi (“Data Management”), uygulama geliştirme (“Application Development”), içerik ve prosess yönetimi (“Content and Process”), iş analitiği (“Business Analytics”), entegrasyon (“Integration”) ve yönetim (“Management”) hizmetleri sağlanmaktadır. Bu ayrımı aşağıda olan tablo özetlemektedir.

oracle-cloud-3

DaaS/SaaS adı altında aynı şekilde müşterinin ihtiyaç duyduğu herşey bir adres bulabilmektedir. Aşağıda olan tablo ne tür hizmetler alınacağıyla ilgili bilgi vermektedir.

oracle-cloud-4

Özet olarak Oracle, IT için olması gereken tüm katmanları bulut yapısı adı altında müşterilerine sunmaktadır. Müşterilerimiz, bulut yapısını Oracle public bulut yapısında konumlandırabilecekleri gibi aynı yazılım, donanım, fonksiyon ve özelliklerle istedikleri lokasyonda Oracle Cloud makinesi üzerinde oluşturabilirler. Yukarda müşterilerimizin Daas, SaaS, PaaS ve IaaS adı altında ne tür hizmetler alabileceği detaylandırıldı. Geleneksel yapılardan bulut yapısına geçişlerde Gantek nerdeyse 30 yıllık tecrübesiyle müşterilere en uygun çözümü sunmakta ve gerekli profesyonel servisleri sağlamaktadır.

14 Agustos 2016 – Asiye Yiğit

Kaynakça:
https://www.oracle.com/cloud/index.html
http://www.oracle.com/us/solutions/cloud/oracle-cloud-brief-2565474.pdf
https://www.oracle.com/cloud/bringing-real-cloud-on-premises.html
https://cloud.oracle.com/home#
https://cloud.oracle.com/en_US/database_backup