Bu yazımızda Oracle Enterprise Manager Ops Center 12c Release 3 (12.3.2.0.0) yazılımından bahsedeceğiz. İlerleyen satırlarda bu ürünü kısaca OEM Ops Center olarak isimlendireceğim. OEM Ops Center, Oracle’ın geniş kapsamlı bir sistem yönetim çözümüdür. Bu yazılım ile fiziksel ve sanal işletim sistemlerini, sunucuları, network bileşenlerini, depolama birimlerini yönetebilirsiniz. Aslında, veri merkezinizde mevcut tüm bileşenlerinizi (“asset”) lerinizi bu yazılım ile yönetebilirsiniz. Bu ürünün keşfetme (“discovery”) ve yönetim özelliklerini kullanarak, veri merkezinizdeki  (“asset”) lerinizi yönetilebilir ve onları “asset” ler listesine ekleyebilirsiniz. Bir veya birden fazla veri merkezinizde, “asset” lerin bulunduğu lokasyondan bağımsız olarak tek bir konsol üzerinden bu “asset” lerinizi yönetebilirsiniz. “Patch”/mikrokod güncellemelerini, monitör ve yönetim işlerini, “provision” işlemlerini bu yazılım ile GUI üzerinden rahatlıkla yapabilirsiniz.

12.3.2.0.0 sürümü bize ne tür yenilikler kazandırdı? Bu sürüm önceki sürümde olan “bug” ları giderdiği gibi yeni geliştirmeler ve zenginleştirmeler de içermektedir. Bu sürüm ile gelen yeniliklerin bazılarını aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz.

* Oracle Server X6-2, X6-2L, SPARC S7-2 ve SPARC S7-2L donanımlarının desteği geldi.

*Enterprise Controller ve Proxy Controller için Oracle Linux 7.2 desteği geldi.

*SNMP v3, “public community string” yerine “credential” kullanım desteği geldi. Mevcut “asset” leriniz SNMPv1’i, siz “credential” ları güncelleyene kadar kullanmaya devam eder. SNMPv3 desteği sadece ILOM ve Solaris OS “assset” lerini destekler.

*Güvenliği artırmak için, Transport Layer Security Protocol, üç farklı sürüm içerir: TLS 1.0, TLS 1.1 ve TLS 1.2. Yazılım kuruludğunda kullanılan sürüm, 1.0’dır. Bu minimum sürüm, “ecadm set-tls-level -e|–enable 0|1|2” komutu ile kolaylıkla değiştirilir.

*Sanal ortam ile ilgili önemli iyileştirmeler gelmiş durumdadır. Oracle Solaris Zone ve Oracle VM Server Pool’lara ait analitik bilgiler, grafiksel formatta görüntülenebilmektedir. Analitik dashboard, her bir “control domain” ve “Global Zone Server Pool” için kullanılabilir durumdadır. “Server Pool” analitik, CPU, Memory, Storage, güç tüketimi ve guest’lerin dağılımıyla ilgili bilgiler içermektedir.

*Oracle Solaris 11.2 ve sonrasında, zone’larda dinamik olarak depolama birimi, network ve dosya sistemi özelliklerini değiştirebilirsiniz.

*Ops Center kullanıcı arabiriminden yeni kernel zone’lar oluşturulabilir.

*JDK7’ye ek olarak JDK 8 desteği 12.3.1.0.0 sürümünden itibaren mevcuttur.

*12.3.1.0.0 sürümünden itibaren virtual network device desteği gelmiş durumdadır.

*performans ile ilgili geliştirmeler yapılmıştır. Enterprise Controller’ın başlama süresi kısaltılmıştır. Kullanıcı arabiriminde lojikal bilgilere ilişkin listeler daha ayrıntılı gelmektedir. “guest” lerle ilgili bilgiler GUI’den daha hızlı yüklenmektedir.

*Asset Counter sekmesi eklenmiştir. Bu sekmede “asset” türlerine göre, erişim noktalarının sayısı mevcuttur. Örneğin “Enterprise Controller” için sayı 3000’i geçerse veya “Proxy Controller” için 500’ü geçerse, “Incident Manager” a bir alarm gitmektedir.

*Blacklist sekmesi gelmiştir.

*Super Cluster ile ilgili yeni ikonlar gelmiştir. SuperCluster I/O Domain, SuperCluster Dedicated Domain ve SuperCluster Root Domain ikonları eklenmiştir.

*Oracle Database Enterprise Edition 12.1.0.2 sürümü desteklenmektedir.

*ZS4-4 Appliance için destek 12.3.1.0.0 desteğiyle gelmiştir.

*”DLMP aggregation” desteklenmektedir.

*Keşfetmek (“Discovery”) ve yönetmek için, sudo, SSH protokolü ile imtiyazları aktarmak için kullanılabilmektedir.

*Yeni CLI alt komutları gelmiştir.

Şimdi biraz daha yazılımın detayına girmek istiyorum. Kendimizi kompleks bir veri merkezini yönetmek zorunda olan bir sistem yöneticisi olarak hayal edelim. Karşılaştığım ne tür güçlükler var? Yönetmek zorunda olduğum farklı işletim sistemleri, sanal ve fiziksel yapılar, depolama cihazları, sunucular, network gibi pek çok bileşen mevcut. Kompleks bir veri merkezini yönetirken, bana gelen iş ihtiyaçlarını hızlı şekilde karşılamam, mümkün oldukça operasyon işlerini otomatikleştirmem, kesinti zamanlarını en aza indirgemem, olası potansiyel problemleri önceden belirlemem, bu sistemlerden gelen uyarıları dikkate almam ve hızlıca aksiyon almam, zamanımı en verimli şekilde kullanmam ve elbette bunları sağlarken de maliyetleri mümkün mertebe düşürmem gerekmektedir. İşte bu yapmak zorunda kaldığım tüm işleri Oracle Enterprise Manager Cloud Control (OEM Cloud Control diye isimlendireceğim) ve Oracle Enterprise Manager Ops Center adreslemektedir.

Yukarda dikkat ederseniz iki üründen bahsettim: OEM Cloud Control ve OEM Ops Center. Bu iki ürün birbirinin tamamlayan ürünlerdir. OEM Cloud Control ve OEM Ops Center Uygulamalardan, disk birimlerine kadar veri merkezindeki tüm seviyedeki bileşenleri enterprise seviyede yönetmeyi sağlayan ürünlerdir. OEM Cloud Control, uygulamaları, orta katmanı ve veritabanını yönetmenizi sağlarken, OEM Ops Center, işletim sistemlerini, sanal sistemleri, sunucuları, depolama birimi ve network kaynaklarını yönetmenizi sağlar. Aşağıda ki şekil, bir veri merkezinde olması şart olan bileşenlerin yönetimsel anlamda iki ürün arasında ne şekilde bölündüğünü göstermektedir. Bu iki ürünü, birlikte çalışacak şekilde kurabilir ve konfigürasyonunu yapabilirsiniz. İsterseniz her bir ürünü tek tek birbirinden bağımsız olarakta kurabilirsiniz. Biz bu yazımızda OEM Ops Center yazılımına odaklanacağız.

OEM Ops Center çözümünü, 5 ana başlık için kullanabileceğimizi söyleyebiliriz: “Provisioning”, “Virtualize”, “Support”, “Monitor” ve “Patch”. Aşağıda olan şekil de özetle bu kullanm alanlarını göstermektedir.

OEM Ops Center, eğer sistemler, işletim sistemleri, Oracle Linux, Oracle VM Server for SPARC, Oracle VM Servers for x86 dan herhangi birisi Oracle Premier desteğine sahipse ücretsiz olarak kullanılabilmekte ve yine ücretsiz olarak desteği alınabilmektedir.

OEM Ops Center yazılımının yöneteceğiniz ortamın büyüklüğüne göre tasarımının yapılması son derece önemlidir. Aksi halde performans sıkıntıları yaşayabilirsiniz. Ürünün öncelikle mimarisinden bahsetmemiz gerekmektedir. Aşağıdaki şekil OEM Ops Center’ın genel mimarisini özetlemektedir.

Bu bileşenlerin her birinin ne amaç için kullanıldığına değinmek istiyorum. Şeklin en tepesinde görünen “Oracle Solaris 11 Package Repository”, Oracle Solaris ve Oracle Linux işletim sistemi bileşenleri için metadatayı tutar. Metadata dediğimizde, patch’lerin birbirine olan bağımlılıklarını, patch uyumluluklarını, sürümden kaldırılmış olan patch bilgilerini, “download” ve “deployment” için kuralları ifade ediyoruz demektir. “Knowledge Base”, Oracle Solaris 9 ve 10, Oracle Linux işletim sistemi için güncellemeleri ve paketleri içerir. OEM Ops Center, işletim sistemleriyle ilgili metadata güncellemeleri için Oracle’ın lokasyonuna bağlanacak şekilde konfigüre edilir. Diğer taraftan, yazılımlar için Oracle’a bağlanmaya gerek kalmadan kendi ortamınızda bir yapı kurabilirsiniz.

“Enterprise Controller” için, OEM Ops Center yazılımının merkezi sunucusu diyebiliriz. Tüm operasyonlar, “job” lar, “Enterprise Controller” üzerinden başlatılır. “Enterprise Controller”, mikrokod, işletim sistemi imajlarını, planları, profilleri, policy’leri yönetir. “Enterprise Controller”, bu işleri yaparken “asset” lerin tutulduğu veritabanına güvenir. Bu veritabanı, ürünün içine gömülü (“local embedded database”) olabileceği gibi network üzerinden ulaşılabilen Oracle Enterprise Edition veritabanı da olabilir. Arzu ederseniz, yazılımı bir active-standby “cluster” yazılımı içerisinde de çalıştırabilirsiniz. Bu sayede yazılımın yüksek erişilebilir olmasını sağlamış olursunuz.

“Enterprise Controller”, anlaşma bilgilerine ulaşmak, sistemler üzerinde yaşanan donanımsal problemler için çağrı açabilmek, güncellemeleri, Solaris imajlarını, yazılımın kendisine ait güncellemeleri indirebilmek için Internete bağlanır. Bir güncelleme isteği geldiği zaman, “Enterprise Controller”, “Knowledge Base” veya “Package Repository” den yazılımı alır. “Enterprise Controller” yazılımının kurulduğundaki bağlantı statüsü (“Connected”) dır. Eğer, güvenlik politikaları Internet bağlantısına izin vermiyorsa, yazılımı, “disconnected” modunda da çalıştırabilirsiniz. Bu durumda “Knowledge Base” ve “Package Repository data” yı, güncellemeleri “Enterprise Controller” içinde tutmanız gerekmektedir. Oracle Solaris ve Oracle Linux işletim sistemleri için OEM Ops Center bir betik sağlamaktadır. Bu betik, Internet’e bağlı bir sistem üzerinde çalıştırılabilir. Bu betik sayesinde sistem, “Oracle Knowledge Base” içeriğini Internet üzerinden alır, “baseline” ı günceller ve “Enterprise Controller” a güncellemeleri gönderir. Diğer bilgiler için, bilgiyi lokal içerik olarak güncelleyebilirsiniz.

“Proxy Controller”, operasyon yükünü dağıtmaya, network’deki yükü azaltmaya imkan sağlar. “Proxy Controller” sayesinde özel (“private”) networklere ulaşılabilir. “Proxy Controller”, “asset”lerin üzerinde yaptığı yönetimsel operasyonların sonuçlarını “Enterprise Controller”a rapor eder. Ortamda en az bir tane “proxy controller” olmalıdır. “Enterprise Controller”u yüklediğiniz zaman, “Proxy Controller” da aynı makine üzerine otomatik olarak yüklenir. Elbette “Enterprise Controller” ve “Proxy Controller” un aynı sistem üzerinde kurulması çalışan bir yapıdır. Buna rağmen, farklı makineler üzerinde bir veya birden fazla “Proxy Controller” ın kurulması önerilmektedir. Birden fazla “Proxy Controller” ın ortamda olması, performansın artmasına ve ölçeklendirilebilir bir yapının oluşmasını sağlar. Yönetmek istediğiniz bazı “asset” ler FireWall arkasında olabilir. Bu durumda bu yapının kendi “Proxy Controller” ı olması gerekmektedir. Bazı “asset” ler yönetilebilmeleri için kendilerinin olduğu subnet üzerinde bir “Proxy Controller” a ihtiyaç duyabilirler. “Flar”’dan Oracle Solaris 11 SPARC ve Oracle Solaris 10 SPARC işletim sistemi yüklenmesi duurmunda WAN boot kullanılır. “Proxy Controller” sayesinde WAN üzerinde veya farklı subnet’ler arasında işletim sistemi kurulumları yapabilirsiniz. Aşağıda olan şekilde komplek bir ortamda yazılımın ne şekilde dizayn edilebileceği görülmektedir.

OEM Ops Center’ın sunduğu tüm fonksiyonlarını kullanabilmek için, fiziksel ve sanal ortamlarda kurulmuş Oracle Solaris ve Oracle Linux sistemleri bir ajan yazılımına ihtiyaç duyar. Örneğin, güncelleme raporlarının, sistem kataloglarının oluşturulması ve kullanılması, Oracle Solaris 9 ve 10 boot ortamlarının yönetilmesi gibi işlemler ajanın yüklenmesini gerektirmektedir. Bazı monitor ve analitik işlemler için gerekli data da, ajanın yüklenmesini gerektirir. Buna rağmen, ajan yüklemeden de pek çok monitör ve yönetim fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

“Agent Controller” bir java yazılımıdır. İşletim sistemi üzerine eğer ajan yüklenmiş ise, ajan, “Proxy Controller” dan komutu alır, komutun istediği aksiyonu yerine getirir ve sonuç ile ilgili “Proxy Controller” ı bilgilendirir. İşletim sistemi eğer ajansız yönetiliyorsa, “Proxy Controller”, işletim sisteminin yönetmek ve ilgili task’ları yerine getirmek için SSH protokolünü kullanır. İşletim sistemini yönetmek için ilgili metod değiştirilebilir. Hardware yönetimi, “Agent Controller” ı gerektirmez. Bunun yerine, “Proxy Controller”, komutları donanım sistemleri üzerinde çalıştırır ve sonuçları “Enterprise Controller’ a rapor eder.

OEM Ops Center yazılımının önemli özelliklerinden özet olarak bahsedebiliriz.

*”Asset”lerin monitör edilmesi ve “Incident” yönetimi: Tanımlanan parametre değerleri aralığında çalışmayan kaynakları belirler. Monitör işlemleri için kuralları (“rules”) ve “policy” leri kullanarak monitör parametrelerini tanımlayabilirsiniz. Veri merkezinde çağrı yönetimini yapabilir yeteneklere sahiptir. Gelen uyarılar için “incident” lar oluşturulur ve “Message Center” içerisinde bu “incident” lar görünürler. Açık bir “incident”, yeni bilgilerle güncellenebilir. “Incident” ları çözüm amaçlı başkalarına atayabilirsiniz, yorumlar ekleyebilirsiniz, olası nedenleri ve etkileri için bir liste oluşturabilirsiniz, önerilerinizi belirtebilirsiniz. İlgili sorunu çözmek için betikleri ve gerekli araçları yapı içerisine ekleyebilirsiniz. “Incident” ile ilgili bir bilgi bankası oluşturabilir ve önerilen çözümleri burada tutabilirsiniz. “Incident” içerisine notlar ekleyebilirsiniz. Kritikal “incident” lar için ASR özelliğini aktif hale getirebilir ve otomatik servis isteği (“service request”) açılmasını sağlayabilirsiniz.

*Sunucu ve Donanım Yönetimi: Sistemlerin mikrokod güncellemelerini yapabilirsiniz. Donanım satüsünü monitör edebilirsiniz, sistem detaylarını görüntüleyebilirsiniz, servis processor ile ilgili bağlantı detaylarını görebilirsiniz. “Firmware Report” ile, yönettiğiniz ortamdaki tutarlı mikrokod sürümlerini görüntüleyebilirsiniz. Sistem ile ilgili detayları almak için “System Information” raporunu kullanabilirsiniz.

*İşletim sistemlerinin kurulum ve “provision” işlemleri: Yazılımı ne şekilde kuracağınızı tanımlayan “OS Provisioning” ve “OS Configuration” profile’ları yeniden kullanılabilir olacak şekilde oluşturabilirsiniz. Aynı şekilde, update ve upgrade leri ne şekilde icra edeceğinizi tanımlayan bu işlemleri standart şekle getiren “OS update” profilleri ve planlar (“deployment plan”) oluşturabilirsiniz. İşletim sistemiyle ilgili tüm bileşenleri monitör edebilirsiniz.

*Network Yönetimi: Fizikselden sanala tüm network kaynaklarını yönetebilirsiniz. Ethernet ve InfiniBand network protokollerini destekler.

*Sanal yapı (virtualization) yönetimi: Oracle Solaris Zone ve Oracle VM Server for SPARC sanallaştırma teknolojilerini destekler. “Server Pool” ile ilgili CPU, memory, storage, guest’ler, güç tüketimi gibi bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

*Depolama birimi yönetimi: metadata ve operasyonel datanın depolanması için gerekli depolama birimlerini yönetbilirsiniz.

*Bulut yönetimi: Sanal bir veri merkezi (vDC) oluşturabilir ve yönetebilirsiniz. Kaynaklarınızı konsolide ederek, kendi bulutunuzu inşa etmeye ve bulut servislerinizi çalıştırmanıza imkan sağlar. IaaS servis modeli sunan platform oluşturabilirsiniz.

*Oracle engineered sistem yönetimi: “Oracle engineered System” raporlarını kullanarak sistem içindeki her bir “rack” yapının ne şekilde yapılandırıldığını “asset” detayları ile birlikte görebilirsiniz. Oracle SuperCluster sistemini de yönetebilirsiniz.

Oracle Enterprise Manager Ops Center yazılımı ile ilgili anlattıklarımızı özetleyecek olursak, bu ürüne veri merkezi yönetimini yapabileceğiniz enterprise seviyede bir yazılım gözüyle bakabilirsiniz. Tüm bilgileri bir tarayıcı arabirimi (“browser interface”) üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Görüntülenen bilginin formatı metin, tablo, grafik ve şema olabilir. Bu bilgiler hiyerarşik bir düzende sekmeler şeklinde organize edilmiş durumdadır. Tüm işlemlerinizi, kolay bir şekilde arabirimin sunduğu “Messages Center”, “Navigation Pane”, “Center Pane”, “Actions Pane”, “Jobs Pane” bileşenleri içerisinden sağlayabilir, OEM Ops Center içerisinde arama işlemlerini yapabilir ve kullanıcınız ile ilgili özellikleri tanımlayabilirsiniz.

4 Agustos 2016 – Asiye Yiğit

Kaynakça:

Oracle Enterprise Manager Ops Center Dökümanları – http://docs.oracle.com/cd/E59957_01/