Hepimizin bildiği gibi, gün ışığından bir saat fazla yararlanmak amacıyla her sene UTC+2 den UTC+3 ‘e geçerek uyguladığımız “Yaz Saati” , Bakanlar Kurulu kararı ile, önümüzdeki 30 Ekim tarihi ve sonrası için artık değiştirilmeyecektir. Yani 30 Ekim 2016 Pazar gecesi saatlerimizi 1 saat geri almayıp yaz saati kullanmaya devam edeceğiz. Solaris 10 ve Solaris 11 işletim sistemleri için Oracle tarafından yayınlanan ilgili çözümleri aşağıda bahsedildiği şekilde sistemlere uygulayabiliriz.

Solaris 10 işletim sistemi için sistem üzerinde 142909-17 nolu patch veya bu patch’in daha yüksek sürümü bulunuyorsa sistemi yeniden başlatmaya (“reboot”) gerek yoktur.

“zdump” komutu ile mevcut durumda 30 Ekim tarihi için nasıl bir geçiş yapılacağı control edilebilir. Aşağıda olan çıktıdan görüldüğü gibi bir saat değişim planlanmış görünmektedir.

# zdump -v Turkey |grep 2016

Turkey Wed Oct 5 07:18:50 2016 UTC = Wed Oct 5 10:18:50 2016 EEST isdst=1

Turkey Sun Mar 27 00:59:59 2016 UTC = Sun Mar 27 02:59:59 2016 EET isdst=0

Turkey Sun Mar 27 01:00:00 2016 UTC = Sun Mar 27 04:00:00 2016 EEST isdst=1

Turkey Sun Oct 30 00:59:59 2016 UTC = Sun Oct 30 03:59:59 2016 EEST isdst=1

Turkey Sun Oct 30 01:00:00 2016 UTC = Sun Oct 30 03:00:00 2016 EET isdst=0

Solaris 10 işletim sistemi için “patchadd” komutu ile iki adet patch yüklenerek gerekli güncelleme yapılabilmektedir. Sistem üzerinde daha önceden “timezone” ile ilgili sisteme yüklenmiş bir IDR patch olup olmadığına dikkat etmek gerekiyor. Bazı sunucularda 2015 genel siyasi seçimler nedeniyle ertelenen saat geçişi sürecinden kalan IDR güncellemeleri görülebilmektedir. Bu durumda patchadd komutu “incompatible by IDRxxx” hatası ile dönecektir.

Solaris 10 için gerekli patch bilgileri aşağıda görülmektedir. Bu patch’lerle SUNWcsu paketi güncellenmektedir.

sparc :

# patchadd T148559-17

# patchadd IDR152547-01

x86 :

# patchadd T148560-17

# patchadd IDR152546-01

Benzer şekilde Solaris 11 işletim sistemi için de Oracle tarafından gerekli güncellemeler yayınlanmıştır. “Timezone Data File Package for Oracle Solaris 11″ (Doc ID 2135137.1) dökümanına uygun olarak (TIMEZONE 2016G IPS REPOSITORY FOR ORACLE SOLARIS 11.X) güncellemelerinin Solaris 11 işletim sistemlerine uygulanması gerekmektedir.

Solaris 10 sunucularda olduğu gibi, Solaris 11 için de daha önceden yüklenmiş bir IDR güncellemesi varsa, öncelikle bu patch’in (örneğin: solaris/idr2102@1,5.11:20151008T153209Z) sunucudan kaldırılması gerekmektedir.

Solaris 11 için gerekli patch’ler aşağıda listelenmiştir.

p24759267_1100_SOLARIS64

p24759271_1100_SOLARIS64

Güncelleme adımlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Patch’ler unzip edilerek, açılan publisher dizini, sunucunun kullandığı lokal Solaris repository’sinin publisher dizinine kopyalanır.

rsync -aP /PATCH-DIR/publisher/ /LOCAL-REPO/Publisher

  • Lokal repository rebuild edilir:

pkgrepo rebuild -s /LOCAL-REPO

  • Servis refresh edilir:

svcadm refresh application/pkg/server

  • Sunucuda timezone IDR “idr2102” yüklü ise kontrol edilip eski paket kaldırılır.

> pkg list -avf system/data/timezone

FMRI                                                                         IFO

pkg://solaris/system/data/timezone@2016.7,5.11-5.11:20160929T170459Z         —

pkg://solaris/system/data/timezone@2015.5,5.11-5.11.2102.1:20151008T153209Z i–

 

> pkg info idr2102

Name: idr2102

Summary: To back out This IDR : # /usr/bin/pkg uninstall -r idr2102

Description: COMMON IDR built for release : Solaris 11.2 SRU # 14.5.0

State: Installed

Publisher: solaris

Version: 1

Build Release: 5.11

Branch: None

Packaging Date: October 8, 2015 03:32:09 PM

Size: 6.58 kB

FMRI: pkg://solaris/idr2102@1,5.11:20151008T153209Z

 

> pkg uninstall system/data/timezone@2015.5-5.11.2102.1

Packages to remove: 1

Services to change: 1

Create boot environment: No

Create backup boot environment: No

PHASE                                         ITEMS

Removing old actions                         652/652

Updating package state database                 Done

Updating package cache                           1/1

Updating image state                           Done

Creating fast lookup database                   Done

Reading search index                           Done

Updating search index                           1/1

Updating package cache                           1/1

You have new mail in /var/mail/root

> pkg uninstall -r idr2102

Packages to remove: 1

Create boot environment: No

Create backup boot environment: No

PHASE                                         ITEMS

Removing old actions                           11/11

Updating package state database                 Done

Updating package cache                           1/1

Updating image state                           Done

Creating fast lookup database                   Done

Reading search index                           Done

Updating search index                           1/1

Updating package cache                           1/1

> pkg list -avf system/data/timezone

FMRI                                                                         IFO

pkg://solaris/system/data/timezone@2016.7,5.11-5.11:20160929T170459Z         —

  • Güncel repodan timezone paketi update edilir:

pkg change-facet version-lock.system/data/timezone=false

pkg update timezone

pkg info timezone

Name: system/data/timezone

Summary: Timezone Definition

Description: Timezone definition files

Category: System/Core

State: Installed

Publisher: solaris

Version: 2016.7 (2016g)

Build Release: 5.11

Branch: 5.11

Packaging Date: September 29, 2016 05:04:59 PM

Last Install Time: October 6, 2016 09:22:32 AM

Size: 1.22 MB

FMRI: pkg://solaris/system/data/timezone@2016.7,5.11-5.11:20160929T170459Z

  • zdump komutu ile son durum kontrol edilir:

zdump -v Turkey |grep 2016

Turkey Tue Sep 6 20:59:59 2016 UTC = Tue Sep 6 23:59:59 2016 EEST isdst=1

Turkey Tue Sep 6 21:00:00 2016 UTC = Wed Sep 7 00:00:00 2016 +03 isdst=0

Turkey Tue Jan 19 03:14:07 2038 UTC = Tue Jan 19 06:14:07 2038 +03 isdst=0

Turkey Mon Jan 18 03:14:07 2038 UTC = Mon Jan 18 06:14:07 2038 +03 isdst=0

Görüldüğü gibi 30 Ekim 2016 ve sonraki tarihlerdeki “DST” saat değişimleri iptal edilmiştir.

Lütfen herhangi bir sorunuz olursa support@gantek.com adresine iletebilirsiniz.

20 Ekim 2016 – Gantek Profesyonel Servisler Ekibi