Solarıs Contaıners ile Sanallaştırma – 1

 

İÇİNDEKİLER – 1

 • Neden sanallaştırma
 • Sanallaştırma yöntemleri
 • Solaris container nedir
 • Solaris container ile sanallaştırma
 • Solaris zone kurulumları

İÇİNDEKİLER – 2

 • Solaris zone kaynak kontrolü

İÇİNDEKİLER – 3

 • Solaris zone paket ve patch yüklenmesi
 • Zone yedeklerinin alınması
 • Zone yedeklerinden geri dönülmesi
 • Zone uninstall/cloning işlemleri
 • Fiziksel sistemlerin zone’lara taşınması
 • Zone taşıma ve migrate işlemleri
 • Branded zone’lar

NEDEN SANALLAŞTIRMA ?

 • Sistem yönetim maliyetlerini azaltmak
 • Geniş ve ölçeklenebilir sistem kaynak kullanımlarının etkin şekilde sağlanması
 • Tek sunucuda birbirinden izole uygulamaların tek bir OS instance üzerinde çalıştırabilmesi
 • Sistem kaynaklarının iş yükünün önem derecesine göre dağıtılması
 • DataCenter maliyetlerinin azaltılması
 • TOPLAM SAHİP OLMA MALİYETİNİN AZALTILMASI

SANALLAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

sanallastirma_yontemleri

“SOLARIS CONTAINER” NEDİR? – 1

Oracle Solaris Container, Solaris Resource Manager ve Oracle Solaris Zone’lar ile birlikte kaynak paylaşımının da sağlanabildiği sanallaştırma ortamları sunar. Yazılımsal bölümleme olarak sanallaştırma ortamı sağlar. Zone ise sanallaştırılmış bir işletim sistemidir.

solariscontainer

“SOLARIS CONTAINER” NEDİR? – 2

 •  Zone’lar, Solaris 10 olan herhangi bir sistemde çalıştırılabilir.
 • Teorik olarak bir sistemde 8192 zone oluşturulabilir. Doğru sayıyı uygulamaların kaynak ihtiyaçları belirleyecektir.
 • Zone’lar sayesinde geniş ve ölçeklenebilir sistemlerin kaynakları optimum şekilde kullanılabilir ve yönetilebilir.
 • İzole edilmiş ve güvenli çalışma ortamları sunarlar.
 • Zone’lara göre kullanıcı ve kernel değerleri farklılıştırılabilir.

“SOLARIS CONTAINER” NEDİR? – 3

 • Kurulum kolaylığı sağlarlar.
 • Zone Clone/Taşıma/Migrate işlemleri oldukça kolaydır.
 • Tüm zone işlemleri Global zone üzerinden yürütülür. Sistemin default zone’u, Global zone’dur.
 • Sanallaştırma amacıyla oluşturulan zone’lar, non-global zone lar olarak isimlendirilirler. Sadece global zone, sistem donanımından boot edilebilir.
 • Zone’lar birbirlerinden bağımsız çalışırlar ve birbirlerini monitör edemezler/etkileyemezler.
 • Zone’lar, global zone’un tüm paketlerine veya bir alt kümesine sahiptir.

“SOLARIS CONTAINER” NEDİR? – 4

solariscontainersnedir

“SOLARIS CONTAINER” NEDİR? – 5

solariscontainersnedir-5

“SOLARIS CONTAINER” NEDİR? – 6

solariscontainersnedir-6

“SOLARIS CONTAINER” NEDİR? – 7

solariscontainersnedir-7

“SOLARIS CONTAINER” NEDİR? – 8

solariscontainersnedir-8

“SOLARIS CONTAINER” İLE SANALLAŞTIRMA – 1

 • Hangi uygulamaların sanallaştırılacağına karar verilmesi
 • İş yükünün tanımlanması
  • Kullanıcılara göre
  • Gruplara göre
  • Bir grup uygulamaya göre
 • Tanımlanan iş yükünün performans ihtiyaçlarını belirlenmesi (CPU, Memory, Network, Storage)

“SOLARIS CONTAINER” İLE SANALLAŞTIRMA – 2

 • Uygulamaların düzgün çalışabilmesi için gerekli dosya sistemlerinin ve paylaşımlı dosya sistemlerinin belirlenmesi
 • İş yüklerinin önem derecelerinin belirlenmesi ve kaynak dağıtımının buna göre yapılması
 • Projelerin belirlenen iş yüküne göre oluşturulması ve zone’lar sayesinde birbirinden izole edilmesi
 • Örneğin servis uygulamaları için bir proje, satış uygulamaları için başka bir proje oluşturabilirsiniz. Bu sayede servis uygulamalarına ilişkin tüm prosesleri servis projesine; satış ile ilgili olan prosesleri satış projesine alarak iş yüklerinin birbirinden ayırabilirsiniz.
 • Aynı alt-yapısal bilgileri taşıyan iş yükleri farklı projeler tanımlanarak aynı zone içerisine alınabilir. Mesela aynı sürüme sahip olan uygulamaların farklı instance’ları gibi.

SOLARIS ZONE KURULUMLARI – 1

 • ”Solaris Zone” kurulumlarında iki farklı seçim yapabilirsiniz.
  • Ufak zone olarakta bilinen “Sparse Root zone” lar
  • Büyük zone olarakta bilinen “Whole Root Zone” lar.

SOLARIS ZONE KURULUMLARI – 2 

 • “Sparse Root Zone” lar daha az disk alanı tüketirler, daha iyi performans ve güvenlik sağlarlar.

solaris-zone-kurulumlari-1

SOLARIS ZONE KURULUMLARI – 3

solaris-zone-kurulumlari-3

SOLARIS ZONE KURULUMLARI – 4

solaris-zone-kurulumlari-4

SOLARIS ZONE KURULUMLARI – 5

solaris-zone-kurulumlari-5

SOLARIS ZONE KURULUMLARI – 6

solaris-zone-kurulumlari-6

SOLARIS ZONE KURULUMLARI – 7

solaris-zone-kurulumlari-7

SOLARIS ZONE KURULUMLARI – 8

solaris-zone-kurulumlari-8

SOLARIS ZONE KURULUMLARI – 9

solaris-zone-kurulumlari-9

SOLARIS ZONE KURULUMLARI – 10

solaris-zone-kurulumlari-10

SOLARIS ZONE KURULUMLARI – 11

solaris-zone-kurulumlari-11

SOLARIS ZONE KURULUMLARI – 12

 • “Whole Root Zone” kendi diski üzerinde işletim sisteminin tüm kopyasını içerir.

solaris-zone-kurulumlari-12

SOLARIS ZONE KURULUMLARI – 13

solaris-zone-kurulumlari-13

SOLARIS ZONE KURULUMLARI – 14

solaris-zone-kurulumlari-14

SOLARIS ZONE KURULUMLARI – 15

solaris-zone-kurulumlari-15

SOLARIS ZONE KURULUMLARI – 16

solaris-zone-kurulumlari-16

SOLARIS ZONE KURULUMLARI – 17

solaris-zone-kurulumlari-17

SOLARIS ZONE KURULUMLARI – 18

solaris-zone-kurulumlari-18