Merhaba;

Bulut teknolojilerileriyle ilgili pek çok yazı yazdıktan sonra; bulut ortamına maliyet avantajlı yedekleme işlemi sağlayan “Veritas NetBackup CloudCatalyst”i NetBackup 8.1 ile gelen bir özellik olarak görünce hemen bu özellikle ilgili bir şeyler yazmalıyım diye düşündüm.

“NetBackup CloudCatalyst”, MSDP (“Media Server Deduplication Pool”)  teknolojisini kullanarak tekil “dedup” veriyi bulut ortamına yükler. Verinin bulut ortamına yükleme işlemini, “CloudCatalyst Storage Server” yapmaktadır. Bu “cloud storage server”, Veritas NetBackup CloudCatalyst Appliance olabileceği gibi NetBackup CloudCatalyst için konfigürasyonu yapılan bir MSDP media sunucu da olabilir. MSDP media sunucu üzerinde minimum RHEL 7.3 ve NetBackup 8.1 olmalıdır.

Önerilen “CloudCatalyst” senaryosunda; minimum iki tane media sunucu vardır. Bu media sunuculardan bir tanesi, “MSDP storage” sunucu; diğeri ise “CloudCatalyst storage” sunucudur. MSDP storage sunucu, yedekleme esnasında, istemci verisini tekilleştirerek yazar. Bu sunucu, verinin kısa-dönemli saklanması için idealdir. Tanımladığımız SLP’lere uygun şekilde, NetBackup, veriyi “CloudCatalyst storage” a optimize kopyalama yöntemiyle kopyalar. Veri, “CloudCatalyst storage” üzerinde uzun-süreli olarak tutulur. Aslında bu senaryoda, “CloudCatalyst storage”, ikinci kopya için hedef bir sistem oluyor. Şekil 1., bu kısma kadar yazdıklarımı çok güzel bir şekilde özetliyor. Şekil 1’de istemci verisinin tekilleştirilmiş hali (kopya 1), kısa-süreli olarak  “MSDP storage server” da tutuluyor. Veri optimize bir kopyalama ile kopya 2 olarak “CloudCatalyst storage” sunucu üzerine alınıyor. Kopya 2, uzun-süreli olarak bu alanda tutuluyor. “CloudCatalyst storage” sunucu üzerindeki tekilleştirilmiş veri bulut ortamına gönderiliyor.

Şekil 1. “CloudCatalyst storage” sunucuya verinin akışı.

Eğer ortamınızda birden fazla bulut ortamı sağlayıcısı varsa, her bir bulut ortamı sağlayıcısı için ayrı “CloudCatalyst storage” sunucu gereklidir. Şekil 2., eğer böyle bir ortam varsa ihtiyaç duyulan yapıyı resmetmektedir.

Şekil 2. Ortamda birden fazla bulut sağlayıcısının olması durumu için kullanılabilir yapı.

Eğer “Appliance” kullanmadan bir ortam oluşturmak isterseniz, “CloudCatalyst storage” sunucu minimum Veritas NetBackup 5240 spesifikasyonlarını karşılamalıdır. Ek olarak sistem üzerinde minimum RHEL 7.3, NetBackup 8.1 ve minimum 4 TB “CloudCatalyst” lokal önbellek (“cache”) dizini için alan olmalıdır. Bu noktada “CloudCatalyst cache” den bahsetmemiz gerekiyor.

Lokal önbellek (“cache”), “CloudCatalyst storage” sunucunun konfigürasyonu sırasında konfigüre edilir. Bu dizinin ana fonksiyonu, yedekleme ve “duplication” işlerinden gelen veri, hedef bulut ortamına yüklemede kullanılabilir bant genişliğini  aşsa bile, “CloudCatalyst” nin veriyi tekilleştirmesine devam etmesine olanak sağlar. Örneğin, yedekleme ve “duplication” işlerinin, saat başına “CloudCatalyst storage” sunucuya 10 TB veri transfer ettiğini düşünelim. “CloudCatalyst” nin veriyi 10:1 oranında tekilleştirdiğini varsayalım. 1 TB’lık tekilleştirilmiş veri, bulut ortamına “upload” kapasitesini geçebilir. Bu durumda “cache”, verinin hala proses edilmesine ve gönderilmesine izin verir. “Cache” alanı sadece tekilleştirilmiş veriyi tutar. Veri, bulut ortamına yüklenmeden, işler tamamlandı statüsüne geçmez.

Minimum 4TB’lık “cache” alanı önerilmesine ragmen, elbette daha büyük “cache” alanının fayda sağlayacağı açıktır.

Örneğin, geri dönüşlerde, veri hala “cache” alanında duruyorsa, bulut ortamından dönüş yerine “cache” alanından dönüş yapılır. Ne kadar büyük “cache” alanı olursa o kadar fazla tekilleştirilmiş veri bu alanda kalabilir. Eğer düşük tekilleştirme oranları varsa, bulut ortamına yüklenecek veri o derece fazla olur. Bu durumda daha büyük “cache” alanlarına ihtiyaç duyulur. Dar bir zaman aralığında, çok sık aralıklarla çalışan  işler, “CloudCatalyst storage” sunucuya yönlendiriliyorsa daha büyük “cache” alanına ihtiyaç vardır. Eldeki verilere göre, 4 TB’lık “cache” alanının bulut ortamında 1 PB’lık veriyi yönetebileceğini göstermektedir.

“CloudCatalyst”, “cache” alanını “esfs.json” dosyasındaki konfigürasyona göre yönetir.  “high watermark” a ulaşıldığında, en eski ulaşılan dosyalara göre temizlik işlemi yapılır.

Sadece tekilleştirilmiş verinin bulut ortamına gönderimini sağladığı için özellikle bulut ortamında veri saklayan firmalara çok uygun bir çözüm olabileceğini düşünüyorum. Daha fazla detay için https://www.veritas.com/content/support/en_US/doc/25074086-127355784-0/v127392956-127355784 dökümanın incelenmesini öneririm.

 

21 Mayıs 2018 Pazartesi – Asiye Yiğit