Merhaba;

http://asiyeyigit.com/veritas-urun-bilgilendirme/ yazımda Veritas’ın 360 veri yönetimi çözümlerinden özet olarak bahsetmiştim. Yine, https://www.linkedin.com/pulse/veritas-dark-data-assessment-asiye-yigit/ yazımda, “Veritas Dark Data Assessment” ürünü hakkında bilgilendirme yapmıştım.

Bugün sizlere Veritas veri yönetimi portföyünden daha farklı bir bakış açısıyla bahsetmek istiyorum.

Günümüzde IT pek çok farklı talebe en verimli, hızlı ve etkin şekilde çözüm üretmenin baskısı altındadır. Yönetmek durumunda kaldığımız tüm ihtiyaçları Şekil 1. net bir şekilde gösteriyor.

Şekil 1. IT’nin çözüm üretmek zorunda kaldığı çeşitlilik.

IT, iş yüklerini hibrit bulut yapısında migrasyon yapabilmeli, hata durumunda karşılıklı geçişlerini sağlayabilmeli. Açık kaynak kodları çok fazla rağbet görmeye başladı. Diğer taraftan enterprise seviyede açık kaynak kodlarının yönetilmesi, güvenliklerinin sağlanması, yedeklenmesi çok kritik. Büyük veri çığ gibi geliyor.  Yapısal olmayan bu büyük veri setlerinin kritik iş kararlarının verilebilmesi için görünür yapılması, görselleştirilmesi elzem. Artan regülasyon yükümlülükleri için verinin nerde olduğunun ve hangi uyumluluk kriterlerinin bu veri için uygulanacağının bilinmesi önemli bir konu. Yine IT’nin, tüm verinin korunmasını, gerektiği zaman ulaşılabilir ve geriye dönülebilir olduğunu, operasyonda herhangi bir kesinti oluşturmadan sağlaması gerekiyor. Diğer taraftan hayatımıza, “White Box” depolama birimleri girmiş durumda. Bu birimler üzerinde verinin depolanması, korunması gerekmektedir. İşte IT bu kadar çok sorumluluk altında kalmış durumda. Bu noktada tüm bu ihtiyaçları yönetebilecek uçtan-uca güvenilir ürünlere ihtiyaç duyduğumuz kesin. Yoksa uykusuz geceler bizi beklemekte.

Şekil 2’de tüm bu ihtiyaçları karşılamak için Veritas’ın sunduğu üç önemli kategori mevcut: “Information Protection”, “Information Availability” ve “Information Insight”.  Veritas, bu üç kategoriye birden 360 veri yönetimi  “(360 Data Management)” ismini veriyor.

Şekil 2. 360 Veri yönetimi.

360 Veri yönetimi olarak isimlendirdiğimiz bu üç kategoriye hizmet eden Veritas’ın hangi ürünleri var dersek Şekil 3’e bakmamız yeterli olacaktır.

Şekil 3. Veritas ürün portföyü

Global veri görünürlüğü adı altında, “Information Map” ürününden bahsetmek istiyorum. “Information Map”, web tabanlı grafiksel bir arabirimdir. Organizasyon verisine üstten genel bir bakış atabileceğiniz gibi, detaylı olarakta veriyi görüntüleyebilirsiniz. Arabirim, oldukça interaktiftir. Coğrafik olarak veri merkezine göre, sunucu, depolama birimi, paylaşım alanları, kullanıcı bazında hızlıca veriyi görüntüleyebilirsiniz. Dosya türü, yaşı, büyüklüğü gibi pek çok kritere göre veriyi filtreleyebilirsiniz. “Information Map” yöneticileri, “metadata”nın toplanmasıyla ilgili ayarları yapabilir, ortama erişecek kullanıcıları tanımlayabilir. Şekil 4’de “Information Map” in gösterge panelini (“dashboard”) görüyoruz.

Şekil 4. “Information Map” gösterge paneli (“dashboard”)

Daha önce belirttiğim yazılarımda da bahsetmiştim organizasyonların pek çoğu ortamlarındaki yapısal olmayan veri nerde bilmiyor, sonucu olarak bu veriyi kullanamıyor. Kullanamadığı bu veriyi de boşuna ortamında tutuyor, gereksiz maliyet üstleniyor. “Information Map” ile yapısal olmayan veri ile ilgili neler yapabiliriz.

Üzerinde çok az hareket olan paylaşım alanlarına sahip dosya sunucularını kapatabilir, başka bir dosya sunucuya migrasyonunu yapabilir veya tamamen farklı bir amçla bu sistemi yapılandırabiliriz.

Eski veya uzun zamandır kullanılmayan veriyi tespit ederek, silebilir, arşivleyebilir veya daha uygun bir depolama birimi katmanına taşıyabiliriz.

Yapılan iş ile ilgili olmayan dosyaları belirleyebilir, MP3, video dosyaları gibi, sonrasında bu dosyaları silebilir veya arşivleyebiliriz.

Sahibi olmayan veriyi belirleyebilir, bu veriyi silebilir veya başka birinin velayetine verebiliriz.

Verinin kullanım sıklığına ve yaşına bakarak daha doğru bir hedefe migrasyonunu yapabiliriz.

PST dosyalarını belirleyebilir, istersek Enterprise Vault’a migrasyonunu yapabiliriz.

“Information Map”, NetBackup ajanlarıyla çalışır. Ajan, NetBackup katalogdan, “metadata”yı toplar. “Metadata”, Veritas bulut ortamında, “Information Fabric Technology Platform” üzerine yüklenir. “Metadata” nın toplanma zamanı, “Information Map” içerisindeki yönetim portal üzerinden takvimlendirilebilir. Şekil 5., “Information Map” in çalışma mantığını göstermektedir.

Şekil 5. “Information Map” mimarisi

“Metadata”, windows dosya sunucularından, Linux/Unix dosya sunucularından, CIFS/NFS filer’lardan, VMware ve Hyper-V yapılardan toplanabilir.

Kullanıcı login olduğunda, hangi veri merkezinde ne kadar veri olduğunu görür. Toplam veri, sahipsiz (“orphaned”), eski (“stale”), iş amaçlı olmayan (“non-business”) veriler kategori olarak panelde, Şekil 6.’da görüldüğü gibi mevcuttur.

Şekil 6. Gösterge paneli

Yine, Şekil 7’de görüldüğü gibi, bilgiyi, “content sources”, “shares”, “item type”, “data owners”, “file size”, ve “data age” olarak görüntüleyebilirsiniz. Bu alanları kliklediğiniz zaman daha detaya inebilirsiniz.

Şekil 7. “Information Map” bilgi kırınım ekranı

“Information Map” ajanları, aşağıdaki kaynaklardan bilgiyi toplayabilir.

NetBackup 7.5 veya sonrası

NetBackup Appliance 2.5 veya sonrası

Desteklenen yedekleme “policy”leri

Standard

MS-Windows

NDMP

VMware

Hyper-V

Özetle bu yazımda, Veritas 360 veri yönetimi portföyünden bahsettim. Detaylı olarak “Information Map” ürünü üzerinde durdum. Hayatımıza KVKK’da girmişken, bu ürünün bu anlamda pek çok soruyu cevaplayabileceğini düşünüyorum. Sonraki yazılarımda, Veritas 360 veri yönetimi portföyündeki diğer ürünlerden bahsediyor olacağım.

Asiye Yigit 14 Nisan 2018 Cumartesi

Kullandığım Kaynaklar:

https://www.youtube.com/watch?v=a9k1DHMZcOk&t=1455s

veritas360datamanagement-170801063859

veritas_modernize_data_protection_with_360_data_management

https://www.veritas.com/content/support/en_US/doc/ka6j0000000L7lWAAS