Merhaba;

Daha önce yazdığım makalede, https://www.linkedin.com/pulse/oracle-vm-server-sparc-asiye-yigit/ “Oracle VM Server for SPARC” konusundan detaylı bahsettim. Bu yazımda aslında bu yazının devamı niteliğinde sayılabilir. Bugün, yaşlı ve teknolojinin gerisinde kalmış SPARC fiziksel sistemlerinizi kolay bir şekilde nasıl LDOM yapılarına çevirerek yeni nesil sunuculara taşıyabileceğinizi anlatacağım. Bu amaçtan ötürü, makalenin ana konusu, “Oracle VM Server for SPARC Physical-to-Virtual (P2V)” olacak.

Oracle VM Server for SPARC Physical-to-Virtual (P2V) dönüşüm aracı, mevcut fiziksel sistemi, LDOM yapısına çevirir.  “Control Domain” üzerinde “ldmp2v” komutunu çalıştırarak aşağıdaki kaynak sistemleri LDOM yapısına dönüştürebilirsiniz.

 • Solaris 8, Solaris 9 veya Solaris 10 çalışan sun4u SPARC tabanlı sistemlerinizi
 • Solaris 10 çalışan sun4v SPARC tabanlı sistemlerinizi

“ldmp2v” komutu, ZFS root dosya sistemine sahip Solaris 10 veya Solaris 11 sistemlerinizi desteklemez.

Fiziksel sistemden sanal sisteme dönüşüm aşağıdaki fazlardan oluşur.

 • Toplama Fazı (“Collection Phase”)
 • Hazırlık Fazı (“Preparation Phase”)
 • Dönüşüm Fazı (“Conversion Phase”)

Fazların her birinde neler olduğunu aşağıdaki detaylı olarak inceleyelim.

Toplama Fazı: Dönüşümü yapılacak olan (kaynak sistem) üzerinde çalışır. Tutarlı bir dosya sistemi imajı oluşturmak için, sistem üzerinde herhangi bir I/O olmamasına dikkat edilmesi gerekir. Bu nedenle uygulamaların kapatılması önemli olacaktır. “ldmp2v” komutu, tüm “mount” halde olan dosya sistemlerinin yedeğini oluşturur.  Bu nedenle, LDOM’a aktarılacak dosya sistemlerinin “mount” edilmiş olduğundan emin olmalısınız.  Farklı şekilde LDOM’a aktarmayı düşündüğünüz dosya sistemlerini (örneğin SAN yapılar), toplama fazına dahil edilmeyebilir. “-x” opsiyonunu kullanarak dosya sistemini hariç tutabilirsiniz. “-x” opsiyonuyla hariç tutulan dosya sistemleri, “guest domain” üzerinde oluşturulmayacaktır. Dosya ve dizinleri hariç  tutmak için “-O” opsiyonunu kullanabilirsiniz.

Kaynak sistemde herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yoktur. Sadece, “ldmp2v” betiğinin “Control Domain” üzerine kurulması yeterli olacaktır. Elbette, “flarcreate” komutunun, kaynak sistemde olduğundan emin olmalıyız.

Hazırlık Fazı: Hazırlık fazı, toplama fazında elde edilen bilgileri kullanır. “ldmp2v prepare” komutunu aşağıdaki şekillerde kullanabilirsiniz.

Otomatik Mod: Bu opsiyonda, sanal diskler otomatik olarak oluşturulur ve dosya sistem verisi restore edilir.

 • LDOM oluşturulur. Kaynak sistemde olan aynı büyüklükte sanal diskler oluşturulur.
 • Disk bölümlemeleri yapılır. Dosya sistemleri “restore” yapılır. Eğer, /, /usr ve /var dosya sistemlerinin toplam büyüklüğü 10Gbytes’dan az ise, dosya büyüklükleri, Solaris 10’nun ihtiyacına göre otomatik olarak ayarlanacaktır. Arzu edilirse, otomatik büyütme, “-x no-auto-adjust-fs” opsiyonuyla önlenir. İstenirse, manual büyütmek için “-m” opsiyonu kullanılır.
 • LDOM’a ait fiziksel donanım referansları uygun şekilde düzenlenir. Sistemi Solaris Upgrade prosesi ile gerekirse güncelleyebilirsiniz.

 

Otomatik Olmayan Mod: Sanal diskleri siz oluşturmalısınız. Aynı şekilde dosya sistemlerinin siz manuel olarak “restore” işlemini yapmalısınız. Bu özellik sayesinde, disk boyutlarını, disk sayısını, disk bölümlemesini (partitioning) değiştirebilirsiniz. Bu modu kullanırsanız, hazırlık fazında sadece, LDOM oluşumu, OS imaj modifikasyonları yapılır.

Cleanup Mod: “ldmp2v” nin oluşturduğu tüm back-end cihazların ve LDOM’un silinmesi.

Dönüşüm Fazı: Dönüşüm fazında, LDOM, Solaris 10 güncellemesi için Solaris güncelleme prosedürünü kullanır. Upgrade sırasında, mevcut paketler silinir ve Solaris 10 4v paketleri yüklenir. Sun4u’dan sun4v’ye dönüşüm otomatik olarak gerçekleşir. Oracle Solaris DVD ISO imaj veya network kurulum imajı kullanılabilir.

“Back-end” cihazlar konusunda biraz detay vermek istiyorum. “Guest Domain” için farklı türlerde sanal diskler oluşturabilirsiniz. Bu formatlar, dosya, ZFS volume (zvol), fiziksel disk veya LUN, “volume manager volume” olabilir. “Back-end-type” olarak eğer  “file” veya “zvol” tanımlamışsanız, ldmp2v komutu otomatik olarak uygun büyüklükte dosya veya ZFS “volume” oluşturur.  “back-end” türü disk olarak belirtilirse, fiziksel disk kullanabileceğiniz gibi “Oracle Solaris Volume Manager” ve “Veritas Volume Manager” yapıları da kullanabilirsiniz. Hazırlık fazından önce, disk veya volume oluşturmalısınız. Fiziksel disk kullanımı için “s2” bölümlemesini tanımlamanız gerekir. Örneğin “/dev/dsk/c0t3d0s2” gibi. “Oracle Solaris Volume Manager” için “/dev/md/dsk/d100”; “Veritas Volume Manager” için “/dev/vx/dsk/ldomdg/vol1” formatında tanımlama yapmalısınız.

“P2V” aracının kurulum ve konfigürasyonundan bahsedelim. P2V aracı, hedef sistemin “control domain”i üzerine kurulmalıdır. Kaynak sisteme herhangi bir paket yüklemenize gerek yoktur. Sadece, “/usr/sbin/ldmp2v” betiğini, hedef sistemden kaynak sisteme kopyalamanız yeterli olacaktır. “ldmp2v” komutu, “ldomsmanager” paketiyle yüklenir.

SPARC P2V aracını çalıştırmadan önce gerekliliklerin sağlanması gerekir.

 • Flash Archive patch’lerinin yüklenmesi gerekir.

Solaris 8 OS:  Patch ID 109318-34 veya daha yukarısı

Solaris 9 OS:  Patch ID 113434-06 veya daha yukarısı

 • Hedef sistemde “Control Domain”, Solaris 11 olmalıdır.
 • Guest sistem en azından Solaris 10 5/08 olmalıdır.
 • Kaynak sistemde desteklenen en düşük sürüm Solaris 8’dir.

Bu gerekliliklere ek olarak, kaynak ve hedef sistemin kullanabileceği bir NFS alanının oluşturulması dönüşüm sürecinizi kolaylaştıracaktır. Eğer paylaşımlı bir alan mevcut değil ise, en azından kaynak sistemin dosya sistemi dump’ını tutabilecek büyüklükte, kaynak ve hedef sistemin üzerinde lokal alan olmalıdır.

SPARC P2V’nin limitasyonları nelerdir?

 • UFS dosya sistemleri desteklenir.
 • Kaynak sistemde plain diskler (/dev/dsk/c0t0d0s0 gibi), “Oracle Solaris Volume Manager metadevice”ları (/dev/md/dsk/dNNN gibi), VxVM enkapsüle (encapsulation) edilmiş boot diskleri desteklenir.
 • P2V sürecinde sadece bir tane “virtual switch” ve “virtual disk server” olabilir. P2V dönüşümden sonra, domain’e “virtual switch” ve “virtual disk server” ekleyebilirsiniz.
 • Enkapsüle edilen boot diskinde, “rootvol, swapvol, usr, var, opt ve home”volume lerini destekler. Orjinal “slice” lar hala “boot” diski üzerinde olmalıdır. Solaris 10 üzerinde,  P2V aracı, “Veritas Volume Manager” 5.x’i destekler.  Ek olarak, P2V, VxVM’i kullananan Solaris 8 ve Solaris 9 sistemlerini de dönüştürebilir.
 • “ldmp2v collect” operasyonundan önce, Solaris 10 sistemde bulunan “zone” lar, “detach” edilmiş ise, bu “zone” lar da dönüştürülebilir. P2V dönüşüm işleminden sonra, “Guest domain”de oluşturulan bu “zone” lar, “zoneadm attach” komutuyla “attach” edilebilir. P2V, “zone” konfigürasyonunda herhangi bir güncelleme yapmaz. Örneğin, “zone path”i, “network interface”i, “zone path” için “storage”i güncellemez. Bu işlemleri manuel yapmanız gerekir.

 

P2V aracının konfigürasyonunu ne şekilde yapacağız?

 • Öncelikle “administrator” olmamız gerekiyor.
 • Daha sonra, /etc/ldmp2v.conf dosyası oluşturmanız gerekiyor. Bu dosyadaki “default” değerleri siz kendi ihtiyacınıza göre düzenleyebilirsiniz.

Yukarda anlattığımız bu üç faza ilişkin örnekler üzerinden yazıma devam etmek istiyorum.

Kaynak ve hedef sistemin NFS paylaşımlı alan kullanması durumunda aşağıdaki komutu kullanabiliriz. Kaynak sistemin ismi, “volumia” olsun. Yani, LDOM’a dönüştürülecek sistem. Dosya sistemi yapısı aşağıdaki gibi olsun.

Bu durumda, kaynak sistem üzerinde, “collect” fazı için “ldmp2v collect –d /home/dana/volumia” komutu kullanılır.

Eğer NFS paylaşımlı bir alan yok ise, bu durumda imaj, lokal dosya sistemine yazılabilir. Ardından, hedef sistem üzerine kopyalanabilir. Alınan “flash archive”, otomatik olarak, arşivin alındığı alanı imaja dahil etmeyecektir.

Oluşan “flash archive” ve “manifest” dosyasını hedef sisteme kopyalamanız gerekir.

Hazırlık fazı için “ldmp2v prepare -d /home/dana/p2v/volumia -o keep-mac volumia” komutu kullanılabilir.  Bu komut, /etc/ldmp2v.conf dosyasında olan değerleri kullanarak, MAC adresini fiziksel sistemdekiyle aynı tutarak, “volumia” isimli LDOM’u oluşturur.

Bu işlem sonrasında “ldm list -l volumia” komutuyla bu LDOM’a ait oluşturulan konfigürasyonu aşağıdaki şekilde görebilirsiniz.

“P2V” esnasında, büyütmek istediğiniz “mount-point”i ve istediğiniz yeni büyüklüğü vererek, dosya sistemi büyüklüğünde değişiklik yapabilirsiniz. Aşağıdaki örnekte, / dosya sistemi, 8Gbyte yapılmıştır.

Dönüşüm fazında, spesifik bir “interface” belirterek “network” üzerinden kurulum yapabilirsiniz. Kurulum sunucusunda elbette, “setup_install_server ve  add_install_client” komutlarını çalıştırmanız gerekiyor, network’ten boot edeceğiniz bu LDOM için. Tam otomatik dönüşüm için, jumpstart özelliğini de kullanabilirsiniz. Bu durumda “jumpstart” sunucu üzerinde, bu “client” için, uygun “sysidcfg ve profile” dosyalarını oluşturmanız gerekir.

“ldmp2v convert” komutuyla, Oracle Solaris DVD ISO imajını, LDOM’a ekleyebilir ve ISO imaj üzerinden sistemi “boot” edebilirsiniz. Eğer upgrade yapmak istiyorsanız, tüm “sysid” sorularını cevaplayıp, “Upgrade” seçeneğini seçmelisiniz.

“P2V” aracını kullanarak Gantek olarak pek çok müşterilerde başarılı konsolidasyon projeleri yaptık. Sizlerinde bu konuda teknik danışmanlığa ihtiyacı olursa birlikte çalışmaktan mutluluk duyarız.

Asiye Yigit  2 Kasım 2018