Merhaba;

Türkiye ve CIS bölgesinde Veritas’ın en eski iş ortağı Gantek Teknoloji çalışanı, dahada ötesi, 1998’li yıllarda Sun Microsystem’in A5xxx depolama birimlerinde SAN diskleri yönetmek için ücretsiz gelen Veritas Volume Manager’ın 2.4/2.5 sürümlerinde (şu anda 7.x li sürümlerdeyiz) işlem yapan bir mühendis olarak Veritas’ın, yeni ürün gamıyla günümüzdeki tüm IT ihtiyaçlarını karşılayabildiğini söylemek istiyorum. Bu yazımda, hibrit ve çoklu-bulut ortamlarında “360 derece veri yönetimi” sloganıyla yeni ürün gamını tanıtan Veritas’ın bu ürünleriyle ilgili özet açıklamalar aktarmak istiyorum. Şekil 1, “360 derece veri yönetimi” kavramını çok iyi açıklıyor.

Şekil 1. “360 derece veri yönetimi”.

Information Map: Ortamınıza anlık bakabilme, sürekli monitör özelliği ile ortamın gerçek-zamanlı resmini çıkarabilme, platform veya alt-yapıdan bağımsız olarak verilerinize detaylı bakış yapmanızı sağlayabilmektedir. VM imaj ve snapshot’ların içleride dahil, veri değişim oranlarına bakarak gereksiz yedeklerin alınmasının önlenmesi veya yedekleme sıklığının arttırılması, veri saklama sürelerinin/depolama birimi ihtiyaçlarının azaltılması, kapasite ihtiyaçlarının tahmin edilmesi, hızlı şekilde kapasite artımı/azaltılması ihtiyaçlarının belirlenmesi gibi önemli konularda organizasyonların sağ kolu olmaktadır.
Access: Yapısal olmayan veri iş yükleri için yüksek performanslı, maliyet avantajlı, yazılım tabanlı bir depolama alanı sağlar. Yazılım tabanlı, yapısal olmayan, ölçeklenebilir (scale-out) bir NAS çözümü sunar. Herhangi bir x86 sisteme kurulabilir. Veri merkezinize veya bulut ekosisteminize birden fazla network protokolü ile erişim sağlar. Farklı I/O iş yükleri için, farklı özellikteki milyarca dosya için kullanılabilir. Dosyalara aynı anda erişim sağlar. NFS, CIFS, FTP, SMB, S3 protokollerini destekler. DAS, SSDs, SAN, S3 gibi heterojen altyapıları destekler. OpenStack Cinder ve Manila (NFS V3, V4) entegrasyonu yapılabilir. AWS S3 ve Glacier’i. Vmware destekler.
Velocity: (Enterprise Copy Data Management): Hibrit bir bulut çözümüdür. Veritabanı yöneticileri, kontrollü bir self-servis olarak kullanıcılara, üretim ortamını etkilemeden verilere ulaşma imkanı sağlar. Yöneticiler, belirli veritabanlarına ulaşmak için kullanıcılara (geliştiricilere, test mühendislerine) roller tanımlayabilirler. Bu şekilde kullanıcılar, veritabanı kopyalarına hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilirler. Velocity, üç bileşenden oluşur. Velocity storage Server, tüm kopya datayı tutar. Velocity Storage Server, virtual makinede veya velocity fiziksel appliance üzerinde yapılandırılabilir. Velocity cloud console, multi-tenant yapıda Software-as-a-Service portalidir. Private yönetim portalinden, Velocity Storage Server’i yönetebilirsiniz. Velocity Storage server’da olan veriyi self-servis yeteneklerini kullanarak yönetebilirsiniz. Velocity Client, veritabanı ve sandbox oluşturma sürecini otomatikleştirmek için kullanılan bir servisdir. Şekil 2, Velocity mimarisini göstermektedir.

Şekil 2. Velocity mimarisi.

Veritas Resilliency Platform (VRP): (Business Continuity) Servis sürekliliği sağlamak için bütüncül bir bakış açısı sağlar. Bu platform, recovery yeteneği ile, farklı fiziksel lokasyonlarda bulunan veri merkezleri için DR çözümü sağlar. Yönetim konsolu, tek bir klikle simülasyon ve recovery operasyonlarını basitleştirir. “Console dashboard” sayesinde, uygulamalar, sanal makineler ve çok katmanlı iş servislerinin sağlık durumunu tek bir ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Bu platform ile iş yükü otomasyon aktivitelerinide sağlayabilirsiniz. Örneğin, sanal makineleri veya IT servislerini bakım için kapatıp açabilirsiniz. Platformun, anahtar bileşenlerinden bahsedelim. “resiliency domain”: platform kurulumunda kullanılan mantıksal kapsamdır. Birden fazla veri merkezine genişletilebilir. Resiliency manager: virtual appliance olarak konumlandırılır. Servislerden, dağıtık veri deposundan, yönetim konsoldan oluşur. Infrastructure Management Server (IMS): veri merkezi içindeki aset alt yapısını keşfeder, monitor eder ve yönetir. IMS, virtual appliance olarak kurulur. Ölçeklenebilirlik için aynı veri merkezinde birden fazla IMS konumlandırılabilir. Data center: disaster recovery için, farklı lokasyonlarda en az iki tane veri merkezi olmalıdır. Her bir veri merkezi, bir resilliency manager, bir veya birden fazla IMS’ye sahip olabilir. Asset infrastructure: IMS’ye discovery ve monitoring için eklenen veri merkezi bileşenleridir. Aset altyapısı, windows, linux hostlar, hyper-v & vmware hostlar, depolama birimleri aset altyapısını oluşturur. Aset, IMS tarafından keşfedildikten sonra, konsol üzerinde bu asetler monitor edilecek veya korunacak şekilde listelenir. Resiliency group: asetleri, resiliency grup olarak organize edebiliriz. Tek bir giriş gibi bu grupları monitor edebiliriz. Virtual business service (VBS): çok katmanlı iş servisidir. VBS, birden fazla servisi tek bir birim gibi gruplamanızı sağlar. Görsellik, otomasyon, istenen sırada kontrollü start/stop için bu birimler yönetilir. VBS’i gerektiğinde migrate/takeover yapabilirsiniz.
Veritas Information Classifier (VIC): Veritas Data Insight ürünü ile organizasyonlar, yapılandırılmamış (yapısal olmayan) veri yönetimini daha verimli yaptıkları için maliyet ve riskleri azaltmaktalar. Bu sayede hangi verinin mevcut olduğunu, ne şekilde kullanıldığını, kim tarafından kullanıldığını ve erişildiğini belirleyebilmekteler. Tanımlanan kurallara göre (policy), anormal aktiviteyi veya verideki aşırı artışı gözlemleyebilmekteler. Data Insight ile VIC’i bütünleştirebilirsiniz. VIC’in kendi içinde gelen ve kullanıcıların kendi ihtiyaçlarına göre tanımlayabileceği kurallar ile verilere sınıflandırma etiketleri atayabilirsiniz. Data Insight’ın arka planda çalıştırdığı “supervised learning” prosesin kullandığı öğrenme algoritmalarıyla VIC’de tanımlı kurallara en çok uyan içeriğe sahip dosyalar belirlenir. Bu dosyalar belirlendikten sonra sınıflama için VIC’e gönderilir. Bu sayede risk analizi ve iyileştirme yapabilirsiniz. Verinin kanunlara uygunluğundan emin olabilirsiniz. Veriyi sınıfladığınız ve etiketlediğiniz için, veriye erişebilirliği, veri ile ilgili tetkik işlerini ve verinin etkili kullanımını arttırmış olursunuz. Sınıflandırılmış veriyi Data Insight içinde görebilir ve dosyalara atanan etiketlere göre DQL raporları çalıştırabilirsiniz. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında TCK NO, SSK NO, Türk pasaportları, Türk ev adresleri ve domain adreslerinin kişisel veri olarak sınıflandırma özelliği Ağustos ayında kullanılabilir olacaktır.
Veritas Copilot: Oracle’ın kendi içinde mevcut araçlarıyla yedekleme uygulamasını birleştirir. Amaca özel depolama birimi mantığıyla oracle veritabanını korumak için özel bir çözüm sunar. Tüm RMAN yönlendirmeli operasyonlar, NFS paylaşım ile NetBackup appliance’ı kullanır. RMAN katalog ile NB katalog senkron tutulur. Oracle incremental Merge teknolojiyi temel alarak “incremental forever backup” metodunu sağlar.

6 Temmuz 2017 Asiye Yiğit