Sevmek

Sorular, sorular
Bitip tükenmeyen
Anlamlandırmaya çalıştığım bir şeydi aşkın
Hasret miydi çektiğim
Yoksa hasrete olan özlem miydi benimkisi

Evet sadık kalmaktı aşkın
Bir geceden kalan hatıralardan çok daha fazlasıydı

Gittikçe artan, arttıkça yücelen bir şeydi bu
Doyasıya bekleyişti sevgiliyi

İçten ağlamaktı gülerken bu hislerle

Aşkının ilacı vuslattı belki ama
Her vuslat yeniden doğuşuydu aşkının